น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) อันเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อของน้ำตกเรียกตาม รูปแบบของ

สายน้ำ ที่ ตก ผ่าน ลงร หิน ส่วน ต้นเหตุของ ชื่อ น้ำตก แสงเดือน นั้น เรียก ตาม

สายน้ำ น้ำาตก ที่ โปรยปราย ละออง ผ่าน ช่อง หิน ลงมา เป็น สีขาวนวล เหมือน

แสงเดือน โดยยิ่งไปกว่านั้น ใน วันพระจันทร์เต็มดวง ที่ แสงเดือน จะส่อง มา ตรงรู

หิน พอดิบพอดี กับ ละออง ของ ธารน้ำ ตก ที่ โปรยปราย มอง แวววาว สีนวล สวย

มากมาย ซึ่ง ทั้งปวง นี้ เป็น สิ่งที่ทำให้เกิด ชื่อ รวมทั้งเสน่ห์ ของน้ำตก ที่นี้ ที่ ยัง

คง เก็บความ สวย สงบ ผสาน อย่าง กลม เกลือ น ของ ธรรมชาติ ไว้ ให้ ซาบซึ้งใจ

ที่มาของ การเกิด รู ขนาดใหญ่ เกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก การกัด เซาะ ของ สายน้ำ

โดยเมื่อมี ฝนตก ลงมา มากมาย ๆ น้ำ ใน สำน้ำตาม ชายป่า ก็ จะมี จำนวนมาก

และไหล แรง และก็เร็ว ในเวลาเดียวกันนี้ สายน้ำ ก็ได้ พัดพา เอา ก้อนกรวด หิน

หลติด ไปด้วยซึ่ง ก็จะมี ก้อนกรวด หิน ส่วนหนึ่งส่วนใด ไหล เข้าไป ติด ใน

หลุม เมื่อ ก้อนกรวด หิน ไป ติด ใน หลุม รวม กับ สายน้า ที่ ไหล แรง ก้อนกรวด หิน

พวกนั้น ก็ วิ่ง วน อยู่ ใน หลุม ทำให้ หลุม ที่ เป็น หินทราย ซึ่ง มี ความ แข็ง น้อยกว่า

ก้อนกรวด หิน ขยายตัว เป็น หลุม กว้าง ขึ้น เรื่อย นาน วัน เข้า หลุม ก็ ทะลุ แปลง

เป็นรูสายน้ำ ที่ ไหลลงหลุม

การเดินทาง ไป น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

โดยรถยนต์ส่วนตัว

จาก จังหวัดกรุงเทพ สู่ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 629 กิโล คืน แรก ควรจะ

พักใน เมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้น ใช้ทาง เลข 217 เดินทาง ถัดมา

ยัง อำเภอ บู ลมัง-สา หาร ใช้ ทางลำดับที่ 2222 มายังอำเภอ โขงเจียม จาก

โขงเจียม ใช้ ทางลำดับที่ 2112 มายัง หน้าผา แต้ม ระยะทาง จาก โขง เจียม –

เขาหิน แต้ม 19 กม. ท่องเที่ยวดู ทิวทัศน์ ของ สายน้ำ โขง ขอบหน้าผา แต้ม ดู

ภาพลายเส้น ก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งมี หน่วย ป้องกัน อุทยานฯ ตั้งอยู่ตรงนั้น

แล้วก็จากเขาหิน แต้ม เดินทางถัดมา ยัง บ้านนา โพธิ์ กึ่งกลาง ซึ่ง เป็นที่ดั้ง ของ

น้ำาตก สร้อย สรวงสวรรค์ น้ำตก ที่นา โพธิ์ และก็ น้ำตก ลงรู ซึ่ง ตั้งอยู่ รอบๆ ใกล้

เคียง กัน ระยะ ทางห่างจากหน้าผาแต้ม ราว 18 กิโล หน้าผาหินทราย รอบๆ

กรุ๊ป น้ำตก พวกนี้ ถูกสายน้ำ กัดเซาะ เป็นทรงสวยสดงดงามผิดตา ซึ่ง ทาง

รถยนต์ สามารถ เข้าถึงน้ำตกได้ แม้กระนั้น ถ้า จะ เดิน ต่อจาก ลาน น้ำตกเข้าไป

ยัง ลาน หิน ระยะทาง อีกราว 1 กม. ก็ใกล้จะถึงขอบหน้าผา สามารถเห็น

แม่น้ำ โขง ไหล คดไปคดมา อยู่ ระดับล่าง และก็กลางทางเดินจะผ่าน ทุ่ง

ดอกไม้ตามลาน หิน สวยงามยิ่ง

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ เริ่มที่เมืองจีน เมื่อมีแก้งค์ค้ามนุษย์ ลักลอบเอาแรงงานต่างด่าว

ข้ามฝั่งมายัง เมืองบุนดัง ประเทศเกาหลีใต้ ผ่าน ตู้คอนเทนเนอร์ โดย ใช้เวลา ทั้งหมด

ทั้งปวง 9 วัน

ณ สถานที่ แห่งหนึ่ง คัน จีเรา ข้าราชการช่วยเหลือ กำลังโรย ตัว ลงมา จากที่

สูง เพื่อเข้าไป ช่วยเหลือ คน ให้ออก มาจาก รถยนต์ ที่ ได้รับอุบัติเหตุ ร่วงลงไป

ใน หลุมด้านล่าง และก็ผู้ที่เขา ช่วยเป็น สาวสวยคนหนึ่ง คิมอินเฮ สาวสวย

คนนี้ ได้ร้องขอ ให้เขา ช่วยลงไป ใน หลุม อีกครั้ง ได้ ใหม เนื่องจากว่ามี ของ

สำคัญ ใน นั้น แต่ หลุม นั้น มัน ปิด ลงมา และก็ อันตราย เกิน กว่า คนไหนกันแน่

จะเข้าไป

มยง องค์การอนามัยโลก รวมทั้ง ลูกพี่ ของ เขา เดินทาง มา เพื่อ รับ แรงงานต่าง

ชาติ ที่เดินทาง มาจาก เมืองจีน ที่มากับ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อ ส่งตัวไป ให้ ลูกพี่

ของ เขา เมื่อเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ออกมา แรงงาน เกือบจะทั้งหมดตายใน ภาวะ

เลือดเต็มกำลัง และก็ตาย เว้นเสียแต่ มอนไซ เป็นเพียงผู้เดียว ที่รอด ก็เลย

ถูก พาตัวออกไป

ที่ โรงหมอคิมอินเฮ ได้ถูกหัวหน้า ของคุณต่อว่าต่อขาน เพราะ ทำ

วิทยานิพนธ์ตกลง ไป ใน หลุม แล้วก็คุณ ก็ สัญญาว่าจะรีบ ทำให้เสร็จ ส่วน คัน

จี่ ฉัน ที่เคย ช่วยสาวสวยคนนี้ ได้ตกลงใจ โรยตัว ลง ไป ในหลุม อีกที เพื่อ ไป

เอา ของ สำคัญ ของ สาวสวย คิมอินเฮ นั่นเอง

มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

มยง องค์การอนามัยโลก ติดโรค หวัดมาด้วย โดยไม่ทันรู้สึกตัว เขาไอหนัก

มากมาย รวมทั้งได้ไปร้านขายยา รวมทั้งได้แพร่ระบาด ให้ กับผู้คน เมื่อ กลับ

มา ที่รถยนต์ เลือดไหล จำนวนมาก ลูกพี่ ก็เลยรีบพาไป โรงหมอ โดยทันที

กลางทาง มอนไซ ได้หนีออกมาจากรถยนต์ คัน ที่มา รับ เขา โดยทันที

คิมอิน เฮ มาที่ โรงหมอ รวมทั้งมาพบกับมยง องค์การอนามัยโลก ลักษณะ

ของ เขา หนัก มากมาย ก็เลย ให้ กลุ่ม หมอ เช็ค เรื่องราว รักษา รวมทั้ง เรื่องราว

เดินทาง ของ เขา เวลานี้ เอง คุณ ก็ มองเห็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ มยง องค์การ

อนามัยโลก วาง อยู่ และก็เจอ คลิป ตู้ คอนเทนเนอร์ ที่มี ศพเกลื่อนกลาด เยอะ

แยะ และก็นีเป็นตัวการ ของ แหล่งเพาะเชื้อนี่เอง คุณก็เลย เดินไปพบ ลูกพี่

ของ มยง องค์การอนามัยโลก รวมทั้งถามคำถามว่า ตู้คอนเทนเนอร์ อยู่ ตรงไหน

แต่ว่า เขา ไม่ บอก ในช่วงเวลานั้น เอง มยง ฮูก็ เสียชีวิต ไป แล้ว

ยามเช้า วัน ถัดมา มีเร ได้ออกตามหา นาบี แมว จรจัด ที่ ถูกใจ ให้อาหาร บ่อยๆ

แทบ ถูกรถชน แต่ว่า แล้วมอนไซ ก็ มาช่วยมีเรได้ทัน คุณ ก็เลย ให้อาหาร เขา

รับประทาน มอน ซ ไอหนัก มากมาย มีเร ก็เลยรีบ ออก ไปเรียกคน มา ช่วย มี

เร พาคันจี ข้า มาหามอน ไซ แม้กระนั้น เขา หนี ไป แล้ว พวกเขา มานะ ตามหา

มอน ไซ กระทั่งมาถึงห้างแห่งหนึ่ง คัน จํ ข้า มองเห็น คน เป็นลมเป็นแล้ง ก็เลย

ได้เข้าไป ช่วยเหลือ ส่วนมี เร เหนื่อย นอน ไป เพียงพอ เขากลับมา มีเร ได้

ล่องหนไป แล้ว

ดูหนัง The flu

สส ชเว เดินทางมาถึงห้องประชุม หัวหน้าทีม หมอ พูดว่า จำต้อง ปิดเมืองบุน

ดัง เพื่อกันการแพร่ระบาด คิมอิน เฮ เดินทาง มา แจ้งข่าว ว่า เจอ ผู้รอดพ้นจาก

ความตาย จากตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้ง กำลัง แอบหนี อยู่ ใน เมือง สส ชเว ว่า

กล่าวพวกเขา ที่ มานะ ทำให้เรื่องสำคัญ โต แต่ว่า เรื่องราว กับ ทราม รถชน กัน

วุ่นวาย ผู้คนล้ม ลง กึ่งกลาง ถนนหนทาง ผู้ติดโรค ได้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คัน จี ฉัน อุตสาหะตามหา มีเร ทั่วห้าง แต่ว่า ก็ไม่เจอ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น

คิมอิน เฮ โทรศัพท์เข้ามา คัน จี้เรารับสาย ทำให้คุณ ทราบว่า ลูก ของคุณหาย

ไป คุณก็เลย ไม่อาจจะ เดินทางไป พร้อม กลุ่ม หมอ ได้ ด้วยเหตุว่า คุณ จะต้อง

ออก ตามหา บุตรสาว ของ คุณ

ประธาน หัวหน้า มีความเห็นว่า จะต้อง ปิดเมือง บุ น ดัง ให้ ผู้คน ทุกคน ใน เมือง

กลับไปอยู่บ้าน ของตน รวมทั้ง ได้ บอก ทุกคน ว่า ในตอนนี้ หวัดสายพัน ธุ์ ใหม่

กำลัง ระบาด ขึ้น สามารถติดเชื้อโรค ได้ รวดเร็วทันใจ แล้วก็เสียชีวิตจำนวนไม่

น้อย

คัน จี ฉัน และก็ คิมอิน เฮ ได้ ช่วยเหลือกันตามหา มีเร แล้วก็ได้พบคุณ ความ

ระส่ำระสาย ล้นหลาม เกิดขึ้น ในห้าง พวกเขา ทั้งยังสามคน ก็เลย รีบ เดิน

ทางออก จากห้าง ประตู ห้างกำลังจะ ปิดลง คันจี ข้า สมัครใจ จะ ช่วย ผู้คนตรงนี้

ก็เลยให้ คิมอินเฮ พามีเร หนีไป

สายธารแห่งรักรีสอร์ท

สายธารแห่งรักรีสอร์ท

สายธารแห่งรักรีสอร์ท

สายธารแห่งรักรีสอร์ท บ้านพักที่นี้เปิดให้บริการพัก ในแบบเต็นท์ซุ้มริมน้ำ ซึ่ง จำต้อง บอกเลย ว่าบรรยากาศเยี่ยมมาก นอนฟังเสียงน้ำไหลเฉื่อยๆ ปลดปล่อย ให้เรื่องราว เครียด

ๆ ใน ชีวิต ได้ลอย หายไป กับ สายน้ำา และก็ยังเหลือ ไว้ แม้กระนั้น ความรัก ที่ คุณ

จะได้รับ จาก ธรรมชาติ ราวกับ ชื่อ ของรีสอร์ทสายน้ำแห่งรัก

ข้างใน เต็นท์ จะ มี อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก อยู่ ครบถ้วน ลืม ภาพ ของ

เต็นท์ ที่คุณได้เคยไปนอนได้ เลย ด้วยเหตุว่า นี่ เป็น เต็นท์ ที่ มีความสบาย เสมอ

กัน กับ นอน ใน ห้องเช่า ดี ๆ อย่างยิ่งจริงๆ มี อีกทั้งเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งเตียง

ระดับ คิง ไซ ด้ ที่ ให้ท่าน สามารถ เกลือก ไป เกลือกมา ท่ามกลาง ธรรมชาติ ได้

อย่าง สุด ชิล

แม้เบื่อๆ ก็สามารถ เปลี่ยนแปลง ชุด ลง เล่น น้ำ ได้ จาก หน้าเต็นท์เลย น้ำ ใส

ไหล เย็น อย่างงี้ ช่วยทำให้รู้สึก บรรเทา จาก การห่างาน หนัก มหาศาล ความ

ร่มเย็น ของ ต้นไม้ ใน รอบๆ นี้ ก็ทำให้อากาศเย็นสบาย แม้ว่าจะ อยู่ ใน ช่วงกลาง

วัน และก็ สำหรับ นักเดินทาง ที่ รู้สึกชื่นชอบ สำหรับเพื่อการ ถ่ายรูป นั้น แน่ๆ กล่าว

ถึง โล เค ชั่นริมน้ำ ของตรงนี้ ทำให้มีมุมถ่ายภาพงามๆ เก๋ๆ เยอะมาก เยอะมาก

สุดแท้แต่ว่าคุณจะวางแบบ เอา ได้ ตามที่ใจต้องการ ไม่ว่า จะถ่าย กับเต็นท์

หรือถ่าย ชายน้ำ ก็ได้ ภาพ งามๆ กลับไป อย่างไม่ต้องสงสัย

ห่างจาก กรุงเทพมหานคร เพียงแต่ 2 ชั่วโมงเท่านี้ แม้กระนั้นได้นอนฟิ นอินกับ

ธรรมชาติ ได้มา ท่องเที่ยว พัก สูด อากาศอัน แสน บริสุทธิ์ แถม ได้ สัมผัส กับ

ประสบการณ์ การ นอน เต็นท์ ที่ หรูหรา สะดวก แปลกใหม่ ด้วย ที่ สำคัญ ราคาถูก

เลย สำหรับเพื่อกร ท่องเที่ยว พัก ทราบ อย่างนี้แล้ว อย่า รอคอย ช้ารีบ เก็บ

กระเป๋า แล้ว ออก ท่องเที่ยว กันเลยดีกว่า ครับผม

Bougain Cafe & Craft

Bougain Cafe & Craft

Bougain Cafe & Craft

Bougain Cafe & Craft พาไป นั่งชิลคาเฟ่สไตล์ ประเทศญี่ปุ่น ที่ Bougain Cafe & Craft บริเวณ แบริ่งที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบีที่เฮส สำโรง เที่ยวคาเฟ่ ที่ มี พื้นที่ ในสวน กว้าง นั่ง

สบาย ตัวร้านค้า เป็นบ้ น สองรุ่นถัดมา ใหญ่ โทน สีเทา น้ำตาล มี บริการ ทั้งยัง

เครื่องดื่ม เบเกอรี่ แล้วก็ ของคาว ที่ เน้นย้ำ ใช้แต่ว่า วัตถุดิบ ที่ มีคุณภาพ มีมุม

ถ่ายภาพ นั่งพักผ่อน หลาย มุม อีกทั้ง ใน ร้านค้า รวมทั้ง นอกร้านค้า ยืนยัน สาย

ถ่ายรูป ฟิน แน่ๆ

พิกัด สงบสุขติดอยู่ ม 13 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เปิด ให้บริการ 08.00-20.00 น.ทุกวัน

The Black Forest Cafe

พร้อมเริ่มเดินทางสู่ ดินแดนลีกลับ หรือยัง The Black Forest Cafe คาเฟ่สีดำ

เด่น เขต แบริ่ง ที่ คนใดกัน ผ่านไป มา จำเป็นต้อง หันกลับด้านหลัง มองดู ตัวตึก

เป็น ตึก 3 ชั้น ข้างทางตกแต่ง ไม่มีใครเหมือน ด้วย โครง เหล็ก สี ดำ ที่ ถ้าเกิด ดู

ดีๆลวดลาย ของ เหล็ก หมายถึง การเลียนแบบ ส่วนหนึ่งส่วนใด ของป่า มา ไว้ ตรง

นี้ เหมาะกับ นั่ง ปฏิบัติงาน แล้วก็ นั่งพักผ่อน ถ่ายภาพ ชิค ใน ส่วน ของ รายการ

อาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม และก็ ของหวาน ก็มี ให้เลือก มากมาย ที่เด็ดๆ ห้าม

พลาดเป็น วาฟเฟิ ลนุ่ม หอม เนย รวมทั้งเมนูอาหารกล้วยๆ นั่ง ชิล ได้ ตลอดทั้ง

วัน คนไหน อยู่ แถว บางนา แบริ่ง ไม่สมควร พลาด

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย เรื่องราวของแม่รี่ นักเขียนแม่ลูกสอง ได้รับการติดต่อ จากสถานที่พิมพ์ ให้เธอเขียนนิยายดูหนัง อีกทีหนึ่ง ภายหลังที่ คุณหยุดเขียนมาสัก ระยะ ซึ่ง มีค่า ว่า

จ้าง ที่สูง รวมทั้งผัวของคุณ ก็ มีปัญหา ด้านการเงิน ก็เลย ทำให้คุณ จะต้อง กลับ

มาแต่งนิยาย เรื่อง ใหม่ แต่ว่า คุณ ติด จะต้องเลี้ยงลูกๆ ก็เลย จำต้องว่าจ้างคน

ดูแลมาเลี้ยงลูก ของคุณ รวมทั้งคุณ ก็ได้ ส้มภาษณ์ หลายๆคน กระทั่งสุดท้าย

คุณตกลงใจเลือก เก รช หญิงสาวงามผ่องใสเหมาะสมกับช่วงอายุ อัธยาศัยดี

มองโลก แง่ดี ถูกใจ อ่านหนังสือ หลงใหล ผู้เขียน

เกรชเป็น คน สวย รัก เด็กมากมาย รู้จัก กระบวนการจัดแจงกับ เด็ก ด้วย ความ

น่ารักน่าเอ็นดู ของ นิสัย เกรช ทำให้แมรี่หลงใหล รวมทั้ง จับจ่ายซื้อของ หลาย

ชนิด ให้กับ คุณ และก็ด้วยความ สนิน สน ม กระทั่ง แปลงเป็นความปรารถนา

รวมทั้งมัน สองเท่าเพิ่มมากขึ้น กระทั่ง ทำให้แมรี่ จะต้อง รีบ ถอนตัว ออกมาจากความรู้สึก แบบนั้น

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย

และก็แล้ว วันหนึ่ง แมรี่ กับเกรช ขี่จักรยานไป ชายน้ำ ที่ ป่า ข้างหลังบ้าน ทั้งคู่

เผลอ แสดง ความรัก ต่อกัน จนกระทั่งเย็น ตอนที่ กำลังจะขี่จักรยาน กลับไปอยู่

บ้าน นั้น ล้อรถจักรยาน ของ เก รชก็ ฉีกจนขาด เสมือน มี คน เจตนา เอามีด

มากมายรีด จนกระทั่ง ทำให้ ทั้งคู่ คน จำเป็นต้องเดินทาง กลับไปอยู่ที่บ้าน เมื่อ

มาถึงบ้าน ก็พบว่าผัวของ แมรี่กำลังยืน คุยกับ อีเร็น เพื่อนรักของคุณ

แมรี่ เข้าไป แอบ ถาม อี เร็ นว่า เพราะเหตุไร จำต้อง มา คุย กับ ผัว คุณ ใน ยามเย็น

แบบงี้ด้วย แม้กระนั้น อี เร็ นก็ตอบกลับไปว่า ระวังผัวของคุณให้ดี เนื่องจาก

เขา บางที่อาจ กำลัง นอกใจ และก็ระวังพี่เลี้ยงเด็กแสนซื้อคนนี้ ให้ดี อี เร็นได้

ถาม แม่ ปตบท้าย ว่า คุณ แล้วก็ ผัวร่วมเพศ กัน หนสุดท้ายเมื่อใด แม่ปรี่ ก็ตอบ

กลับ ไป ว่า ไม่มีมานาน แล้ว อี่เร็น ก็เลย พูดว่า ถ้าหาก คุณ ไม่ ให้ความปรารถนา

ทางเพศ กับ ผัว แล้ว ผัว คุณ จะ ไป ระบาย กับ ผู้ใดกัน

เกรชเริ่ม แสดงกริยา ให้ แมรี่ เริ่ม สงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนที่ อยู่ กับ ผัว

ของ แม่ ปรี่ ความเกี่ยวข้อง ของ ทั้งคู่ ผู้ชมเกินเลย ไปๆมาๆ ก มี อยู่ คืนวันหนึ่ง

ทำให้แมรี่เริ่ม มีความคิดว่าเชื่อใจ คนไหนกัน มิได้ คืน นั้น แมรี่พบว่า ผัว ของ

คุณ กำลังเริ่มจะมี อะไร กับ เก รช ใน ครัว

แมรี่ เริ่มรู้สึกงงว่าคุณฝันหรือ ความเป็นจริง คุณเคยราวกับ มีความข้อง

เกี่ยว กับ เก รช และก็ภาพ ที่คุณมองเห็น เกรชมี ความเกี่ยวเนื่อง กับ ผัว คุณ

ตกลง อะไร เป็น ข้อเท็จจริง ก็เลย ทำให้ คุณ เริ่ม ไป สืบ ที่หอสมุดชุมชน ว่ามีคน

ไหนกัน ยืม หนังสือที่ คุณแต่งไว้หรือเปล่าเพิ่มเติม กับ บริษัทที่หาพี่เลี้ยงเด็ก

ตาม บ้าน ได้ โทร ไปพบ แมรี่ ว่าตกลงใจ เลือก ผู้ใดกันแน่ ได้ หรือยัง คุณ

ตระหนกตกใจ มากมาย ด้วยเหตุว่าคุณ พึ่งรู้ดีว่า เกร ชไม่ ใช่คน จากบริษัท ที่ ส่ง

นอนกลางไร่ชา ไร่ชาลุงเดช

นอนกลางไร่ชา ไร่ชาลุงเดช

นอนกลางไร่ชา ไร่ชาลุงเดช

นอนกลางไร่ชา ไร่ชาลุงเดช ผู้คนจำนวนมาก คงจะ บางทีอาจ คิดริษยา ชาวบ้านที่ดำรงชีวิต อาศัยอยู่บนยอดดอยสูง ในภาคเหนือ กันอยู่บ้าง เพราะว่านอกเหนือจาก จะได้สัมผัสกับ อากาศ

ดี ๆ ทั้งปี แล้ว บนยอดดอย ยังคง มี ความสมบูรณ์ แล้วก็ เขียวชะอุ่ม ของ ต้นไม้อยู่

อย่างเต็มเปี่ยมด้วย

ซึ่ง ถ้าผู้ใดกันต้องการจะ ทดลอง ไป ดำเนินชีวิต ใน แบบ ราษฎรกึ่งกลางไร่

กึ่งกลาง สวน บน เขา แบบ จริงๆ สัก คืน สอง คืน เพื่อ จับใจ กับ บรรยากาศฟินๆ ขอ

เสนอแนะ ไร่ ชา คุณลุง อำนาจ บ้านพัก หลักร้อย กึ่งกลางไร่ ชา ที่จะ ทำให้ท่าน

รู้จัก กับ ความงดงาม ของ ธรรมชาติ!

ไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ ใน อำเภอ แม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ ชา

ที่มีการ ปลูก ต้น ชา เป็นแถว ขั้นบันได ไล่ ลง ไปตาม ทิวเขา แล้วก็มี ไฮไลท์ อยู่

ที่ ที่พัก ของ ไร่ ชา ที่ หัน ออก สู่ ไร่ ชา อัน เขียวชะอุ่ม นั่นเอง

การเดินทางไปสู่ ไร่ ชา คุณลุง อำนาจวาสนา นั้น เริ่ม จาก เมือง จังหวัดเชียงใหม่

นั่งรถตู้เปรมประชาชนไป ลง ที่ แยก สบเปิง ใช้เวลาราวๆ 1 ชั่วโมง จากนั้นก็

คอย ให้คุณลุง อำนาจ ผู้ครอบครอง ไร่ ขับขี่รถ ลงมา รับ พวกเรา

โดย ทางขึ้น สู่ ไร่ ชานั้น จะ เป็น ทาง ที่ ออกจะคดไปคดมา พอควร ด้วยเหตุนี้ คนที่

ไม่ชำนาญ ทาง ใช้ บริการ ให้ คุณลุง บารมี มารั บดู จะ เป็น ทาง ที่ เยี่ยมที่สุด

เมื่อขึ้นมา ถึงบนร่ ชา อย่างแรก เลย ที่ ส้มผัส ได้ ก็คือ ว่า สดชื่น ของ ธรรมชาติ

ไร่ชาสีเขียวชอุ่ม ถูก รุมล้อม ไว้ด้วย ขุนคีรี อัน ยิ่งใหญ่ มีหมอก ครึ้มๆ ล่องลอย

เหนือ ต้นชา

เมื่อ เดินเที่ยว ถ่ายรูปรอบๆ ไร่ ชา กันได้ ครู่หนึ่ง แล้ว คุณลุง เดโช ก็ ให้ พวกเรา ขึ้น

ไป พัก บน บ้าน ไม่ ที่ ห้น ออก สู่ ไร่ ชา แบบ พา โนรา มา รวมทั้ง ชงชา ร้อนๆ มา ให้

พวกเรา ดื่ม แก้หนาว เป็น ชาร้อน แก้ว ที่ ฟิ นมาก จริงๆ ไม่ว่า จะ เป็น ชาเขียว หอม

ๆ หรือ ชาขาว ที่มีคุณประโยชน์ ต่อสถาพทางร่างกาย

รอบๆ บ้านไม่ นี้ ยังคง มี ไฮ ไลท์ ที่ ใครๆ มา ด่าง ก็ ชอบพอ อยู่ ด้วย มันก็คือ รอบๆ

ระเบียง ของ บ้าน ซึ่งสามารถ ดู ทิวทัศน์ เทือกเขา รวมทั้ง ไร่ ชาได้ แบบ 360

องศา สามารถ นั่งรับประทานข้าว หรือ จิบ ชาร้อน ๆ รอบๆ นี้ ได้แบบ บรรยากาศ ดี

สุดๆ

โดย รายการอาหาร เสนอแนะ ที่ ไร่ ชา คุณลุง อำนาจ ประดิษฐ์ ให้ พวกเรา กินใน วัน

นี้ตัวอย่างเช่น ใบชา ทอด กรอบ ทาน คู่ กับ น้ำปรุงรส อร่อย เจ๋งมาก ไข่เจียว

ใบชา และก็ย่ำ ปลากระป้อง ใส่ ใบชา ไม่ทราบ มาก่อน เลย ว่า ใบชา นั้น จะ

สามารถ เอามารับประทานอาหาร ได้ มากมาย ขนาดนี้ แถม อร่อย ทุก รายการ

อาหารอีกด้วย!

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ จิม แฮนสัน อดีตกาล พลแม่นปืน หน่วยสอดแนม นย. สหรัฐอเมริกา รวมทั้งทหารที่เคยออกรบ เวียดนาม ได้อาศัยอยู่ตามแนว ชายแดน แอริ โซนา –

ประเทศเม็กซิโก เขาได้รับ กล่าวว่า มีการอุตสาหะ ข้ามเขตแดน ที่ ไม่ถูก

กฎหมาย ใน วันหนึ่ง ตอนที่เขา เที่ยวตรวจ เขาได้ เจอ กับโรซ่า และก็ลูกชายของคุณ มิเกล

แฮน สัน เรียกตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนที่จะ เขา จะ มองเห็น กลุ่ม ค้า ยา ชาว

เม็กซิโก ที่กำลังเดินทางเข้ามา หลังจากนั้นเขาก็วางสายโทรศัพท์ รวมทั้งมี

การ ยิง ปะทะ กับ ผู้ช่วยเหลือ ที่ นำโดย มอริโก ซึ่ง แฮน สัน ได้ยิงโดนพี่ชาย

ของเมาริ สิ โอตาย ส่วน โรซ่าถูก ยิง เสียชีวิต ในระหว่าง การเผชิญหน้า กัน

ก่อนที่จะคุณ จะ จากไป คุณ ได้ ร้องขอ ให้ แฮน สัน ช่วย พาลูก ชาย ของ คุณ

ให้ไปอยู่ กับครอบครัว ของ พวกเขา ใน คา โก แฮน ส้นตกลงอย่างไม่เต็มใจ

ที่จะ พามิ เกล ไปพบ ครอบครัว ที่ ชิคาโกดูหนัง

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

มิ เกล ถูกตำรวจตระเวนชายแดน จับตัวได้ แล้วก็ หนึ่ง ใน สมาชิก คน หนึ่ง ของ

กลุ่มพันธมิตร เข้ามา แสดงตัว แล้วก็อ้างถึงว่าเขา เป็น บิดา ของ ไม่ เกล ฮัน สั้น

บังเอิญ ไป มองเห็น รถยนต์ ของ พวกเขา ก็เลย ตกลงใจ เดิน เข้าไป ใน ที่ทำการ

หลังจากนั้น เขา ก็ ขอไป มอง มิเกล ข้าราชการ ที่อยู่ ข้างหน้า ปลดปล่อย ให้

เขา เข้าไป อย่าง ไม่เต็มใจ หลังจากนั้น แฮ น สัน ก็ ย่อง พามิ เกล หนี ออกไป

กลุ่มค้า ยา ชาวเม็กซิโกใช้หนังสือเดินทาง เลียนแบบ เพื่อ เดินทาง เข้า อเมริกา

เพื่อติดตาม แฮ น ส้น รวมทั้ง มิเกล ข้าราชการ สำรวจ ชายแดน ที่ โกง มีความ

เห็นว่า พวกเขา มีรอยสัก ของ กลุ่ม เห็นได้ชัด เจน ว่า หนังสือเดินทางเป็นของ

เลียนแบบ แต่ว่า ก็ได้ อนุญาต ให้ พวกเขา เข้ามา ใน อเมริกาได้

ภายหลังที่ แฮ น ส้น ใช้ บัตรเครดิต ซ่อมแซม รถบรรทุก ที่ พวกเขา ใช้หนี มอ ริ โก

ก็ติดตาม ทั้งสอง ไป ยัง ถนนหนทาง สำดับที่ 66 ใน โอคลา โฮมา โดย มีตำรวจ

ที่คดโกง ช่วยติดตาม แฮนสัน และก็ มิเกล แล้วก็ รู้ดีว่าพวกเขาอยู่ ไหน

ตำรวจ บอก ให้แฮนสันเข้าไป ใน รถยนต์ตำรวจเวลาที่ เขา “ไปคุยกับ เด็กคน

นั้น” ตำรวจ ใช้ใบ ขับรถ รวมทั้งกุญแจของ แฮน ส้น รวมทั้งค้น รถปิคอัพ ของ

เขา

แม้กระนั้น ไม่เคย คุย กับ มิเกล จริงๆ เมื่อ ทราบว่า ข้าราชการ คน นี้ คงจะคดโกง

แฮน ส้น ก็เลย หนี ออกมาจาก รถยนต์ตำรวจ โดย สู้กับ ข้าราชการคนนี้ และก็

ได้กุญแจ ของ เขา คืน ไม่นาน ถัดมา เมาริ สิ โอ และก็ พวกพ้อง ที่เหลือ จับกุม

ตัว ข้าราชการ โกงคน นี้ ได้ แล้วก็ ประหาร เขา ตอนที่ แฮน สันแล้วก็ ไม่เกล เฝ้า

ดู จากระยะไกล

แฮ น สันรวมทั้ง มิ เกล เดินทางถัดไป ตอนเหนือ หากแม้ แฮ น ส้น จะ ขาดความ

เชื่อ แม้กระนั้น พวกเขา ก็ หยุด อยู่ ที่ โบสถ์ แห่งหนึ่ง เพื่อ ไม่เกล ได้อธิ ฐาน ถึง

แม่รวมทั้งส่ง วิญญาณ ของ แม่ ไปสู่ ความเงียบสงบ

วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา

วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา

วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา

วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา ดูความงามของ ทิวเขา รวมทั้งสายหมอกตอนเช้า “วนอุทยาน ภูเขาลังกา” สถานที่เที่ยว ที่จะทำให้ท่าน จำต้องหลงไปกับเสน่ห์ ของธรรมชาติ ทิวทัศน์ ทิว

ภาพ สายหมอกที่ไหลผ่าน แล้วก็ความ หนาว ที่ ทำให้ท่าน ได้ ชื่นบาน จน

กระทั่ง ทำให้สถานที่ ที่ นี้ ได้รับตั้งช็อ ในชื่อ “Magic Mountain” มนต์เสน่ห์

ของเทือกเขา ที่ เชื้อเชิญ ให้จำเป็นต้องมาคลั่งไคล้

แผนการความคิด ปาง โคน ง 2 ( ปางอุ๋ง) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ แม่ฮ่องสอน “แผนการความคิด ปาง โคนง 2” หรือ ที่

รู้จัก และก็รู้จักกันดี ในชื่อ “ปางอุ๋ง” ความ โรแมนติกตอนเช้า สายหมอกที่

ไหลผ่าน บน เหนือน้ำ ความงาม ที่น่ามาดู ดู แสงสว่าง แรก ที่ กระทบ กับ สายน้ำ

อากาศ ที่ เย็นสบาย พร้อม มุม บรรเทา ที่ รายล้อม ไป ด้วย ธรรมชาติ แล้วก็ ความ

สงบ

สวนป่า ภูบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ที่พักผ่อน ที่รายล้อม ไป ด้วย ธรรมชาติ “สวนป่า ภูเขา บ่อหลวง” สถานที่ท่อง

เที่ยว ยอดนิยม มุม พักผ่อนหย่อนใจ ที่ ใครๆ ก็ ต้องการมา สัมผัส ของ จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านใน มี บ้านพัก ให้เลือก หลายแบบ ให้ได้มา นอน สนิทสนม

ธรรมชาติ บรรเทาไป กับมุมธรรมชาติ สีเขียว อากาศ ที่ เย็นสบาย แล้วก็

บรรเทา ไป กับความสงบ

ทางเรียนรู้ ธรรมชาติ กิ่ว แม่ ปาน จังหวัดเชียงใหม่

จบท้าย ด้วย สถานที่เที่ยว ยอดนิยม ข้างใน อุทยานแห่งชาติ ภูเขา อิน ทน นท์

จังหวัดเชียงใหม่ “ทาง ศึกษาเล่าเรียน ธรรมชาติ กิ่ว แม่ ปาน” ถ้าหาก คุณ ยัง มี แรง

จำต้อง ทดลอง ไป สัมผัส ธรรมชาติ ของตรงนี้ เพียงแค่ 3 กิโล แม้กระนั้นเต็ม

เปี่ยมไป ด้วย ความสำราญ ความงาม ทั้งยัง ทิวทัศน์ ทิวภาพ ธรรมชาติ ทะเล

หมอก และก็แสงสว่างแรก ที่งดงาม กระทั่ง ชนะใจ นักเดินทาง ทั้งยังคนไทย

รวมทั้งคนต่างประเทศ จนกระทั่ง เวลานี้

The Wolf of Wall Street ออกล่าเงิน เพื่อบำเรอกิเลสอันไม่สิ้นสุด

The Wolf of Wall Street ออกล่าเงิน เพื่อบำเรอกิเลสอันไม่สิ้นสุด

The Wolf of Wall Street ออกล่าเงิน
เพื่อบำเรอกิเลสอันไม่สิ้นสุด

The Wolf of Wall Street หนังที่สร้างจากเรื่องราวชีวิตจริง ของ จอร์แดน เบลฟอร์ด ( แสดง โดยLeonardo DiCaprio) อดีตกาล โบรกเกอร์หุ้น ผู้จัดตั้งบริษัท หลักทรัพย์

Stratton Oakmont หนัง เริ่ม เล่า ของ จอร์แดน ยุค ที่ เข้าไป ปฏิบัติงาน ใน Wall

Street ใหม่ๆ ดำเนินการ ใน ฐานะ โบรกเกอร์ได้เพียงแต่ วัน เดียว ก็ แจ็กพ็อต พบ

เรื่องราวดูหนังออนไลน์ Black Monday ทำตลาด หุ้น ตก ทั้งโลก บริษัท จำต้องปิดตัว (โชค

ไม่ดี อะไร ขนาดนี้) จอร์แดน เลยต้องหา งาน ใหม่ จบลงด้วย การไป เป็น

โบรกเกอร์ใน บริษัท บ้านนอก ขาย หุ้น Penny Stock หรือ หุ้น ที่ ราคาแพงถูก

มากมาย ๆ ของ บริษัท เล็กๆ ไม่มี กิตติศัพท์ สกิ ลการขายสินค้า เขา เทวดา

มากมาย ขนาดที่ ว่า ทุกๆคน จำเป็นต้อง บูชา เชื่อถือ

The Wolf of Wall Street

ต่อมา จอร์แดน ก็ ออกมา เปิด บริษัท ของตน ซะ เลย ซึ่งถัดมา ก็ทำให้น่าไว้ใจ ขึ้น

โดย ใช้ชื่อว่า Stratton Oakmont ตรงนี้ เป็น ที่ ที่ เขา ได้ร่วม จัดตั้งขึ้น กับ กรุ๊ป

สหาย เก็บ ผู้คน ที่ ใฝ่สุงรวมทั้งต้องการ ร่ำรวย ให้มา ดำเนินงาน เป็น คนกลาง

ค้าขาย หุ้น จอร์แดน ปลูกฝัง ให้ ทุกคน ออกล่าเงินอย่าง หิวหิว สมกับ สมญา

นาม สุนัขป่า ที่ วอ ลล์ สตรี ต ถึงกับขนาด ใช้กลลวง จำนวนมาก สำหรับการ ลวงล่อ

ลูกค้าให้ซื้อหุ่น ห่วยแตก ๆ หรือ หลอก ให้ซื้อหุ้น ปั่น เพื่อ ผลกำไร จากค่า

คอมมิชชั่น และก็ ส่วน ต่าง ราคา อัน พรั่งพร้อม

จอร์แดน ได้ ถูก ปลูกฝัง ให้ออก ล่า เงิน ตั้งแต่ ตอนแรก ๆ ที่ เขา เข้ามา ดำเนินงาน

โดย มาร์ก ฮั่น ที่นา (Matthew McConaughey)เจ้าของ L.F.

Rothschild วาณิชธนกิจ ที่จอแดนไปดำเนินงาน ที่ แรก ได้ ฝัง ความนึกคิด ที่

ว่า “พวกเราจำต้อง เอา เงิน ของลูกค้า มา เป็นของ พวกเรา !” เขา ยึดมั่น ความ

เชื่อถือ นี้ตลอดมา รวมทั้งมัน ก็ทำให้เขา โกย รายได้ พรั่งพร้อม จริงๆ

เงิน ที่ ได้มา นั้น เกือบจะถูก ใช้ไปป่าเรอ กิเลสตนเอง ไม่ว่า จะ เป็น สั่งเสพติด

หญิงงามเมือง สั่งของเครื่องใช้หรูหรา งานงานเลี้ยง ที่ สถานที่ทำงาน ที่ เป็น

ครึกครื้น โลก แตก มากมาย เป็น บริษัท ที่ โคตร เมา กาว มองดูแบบ โลก งาม เป็น

คนมั่งมี มี พร้อม ทุกๆสั่งทุกๆอย่าง จริงๆ เงิน เกือบจะ แปลงเป็น เศษกระดาษ ไป

เลย แต่ว่า ถึงแบบนั้น จอร์แดน รวมทั้งพวกพ้อง ก็ ไม่รู้จัก สึก เพียงพอ แม้ว่าจะมี

อย่างมากมายสุดแท้แต่ ก็ ยัง โกยต่อ กระทั่ง ข้อผิดพลาด พินิจนั้น ลุกลามไป ถึง

FB ที่เริ่มสงสัยว่าบริษัทนี้ แก ทำ อะไร กัน รวมทั้งเริ่ม มาตาความเห็นชอบ จอร์แดน

ถึงแม้ ชื่อ หนัง จะ มีคำว่า Wall Street ซึ่ง บางทีอาจจะ ฟัง มอง น่าสยองสำหรับ

คนใดกัน ที่ ไม่คุ้นเคย กับ ตลาดค้หุ้น กลัว จะ มอง ไม่รู้เรื่อง พวกเรา ขอบ อก เลย

ว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องห่วง ด้วยเหตุว่า หนัง สัมผัส เรื่อง หุ้น น้อยมาก กก ก รวมทั้ง

ถึงแตะต้อง ก็ไม่น่า จะ เกิดเรื่อง ยากต่อ การ รู้เรื่อง มากแค่ไหน

เกาะสีชัง เกาะใหญ่กลางทะเล

เกาะสีชัง เกาะใหญ่กลางทะเล

เกาะสีชัง เกาะใหญ่กลางทะเล

เกาะสีชัง เกาะใหญ่กลางทะเล สถานที่พักผ่อน ที่โด่งดังมานาน นับร้อยปี ตอนนี้เกาะสีชัง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยว ที่ นักเดินทาง อีกทั้งคนไทย เอง แล้วก็ คนต่างประเทศ มีความ

สนใจ เดินทางไป พัก กัน อย่างล้นหลาม โน่น ก็ เป็น เพราะเหตุว่า บรรยากาศ อัน

สุด แสน โรแมนติก มีทิวทัศน์งามๆ ให้ได้ถ่ายภาพ เล่น อัพโหลด ลง โซเชียล

แสดง แสนยานุภาพ ว่าฉัน เป็นสุข มากมาย ที่ ได้มาตรงนี้ รวมทั้งการเดินทาง

มาก็ง่าย แสน ง่าย จะไป กลับ หรือ ค้างแรม ก็ ไม่มีปัญหา วันนี้ สนุกสนาน!

ท่องเที่ยว จะ พา ไป ทำความรู้จัก กับ เกาะสี ชิงชัง กัน อีกรอบ ถ้าว่าคนไหน มี

แพ ลนลาน ท่องเที่ยว ก็ จะได้ ซื้อตั๋ว มา ตรงนี้ แบบ ไม่ต้อง คิดเลย

เกาะสีเกลียด หรือ อำเภอเกาะสีเกลียด จ.ชลบุรี เป็นเกาะ ใหญ่ กึ่งกลาง สมุทร

ที่ มีสถานะ เป็น อำาเภอ หนึ่ง ของ จ.ชลบุรี เกาะ สี ชิงชัง ตั้งอยู่ ห่าง จาก ฝั่ง ศรีราชา

โดยประมาณ 12 กม. เป็นสถานที่ หยุด พักเรือ ผลิตภัณฑ์ นานาประเทศ ทั้งยัง

ยัง เป็น เกาะที่น่ท่องเที่ยว โดย ให้ความรู้ความเข้าใจ สึกแบบ แคว้น นักเดิน

ทางสามารถ แวะมา ท่องเที่ยวเกาะสีเกลียด แบบ ไป- กลับวันเดียว หรือ จะ พัก

พักแรม ก็ได้ ซึ่ง ราษฎร ที่อยู่ บน เกาะสีเกลียดนี้ ก็ให้ ข้อมูลมาเพิ่มอีก ว่า บ้าน

พักบน เกาะสีชังนี้ ราคา เริ่ม ที่ 800 ขึ้นไป แม้กระทั่งเป็นตอน เทศกาล หรือ

เปล่าเทศกาล

เจ้าพ่อ เขาใหญ่ มีลักษณะ เป็น ทรง หิน ที่เกิด ขึ้น ตาม ธรรมชาติ เมื่อ หลาย หมื่นปี

ให้หลัง ซึ่งจากจารึกภาษาจีน โขราณ ที่ นายง เซ็ง แซ่อึ้ง ภาษาแต้จิ๋ว หรือ

นายยุ่น เซิ้ง เซิ้นหวง ภาษจีนกลาง ชาว อำเภอ บุงเชียง จังหวัดไหหลำ เกาะ

ไหหลำ เมืองจีน เป็นผู้จารึกเอาไว้บน ไม้สักดั้งเดิมเมื่อ ราว คริสต์ศักราช

1883 หรือ ปี พุทธศักราช 2426 รวม อายุ ราว 133 ปี แล้วก็ได้ มีการ รักษา

จารึกนี้ไว้ที่ ศาลเจ้า บิดา เขาใหญ่ เกาะสี ชิงชัง โดยซินแสเฒ่า ท่าน หนึ่ง ที่ เดิน

ทางมา ปฏิบัติหน้าที่ เป็น พนักงาน จีน ใน เทศกาล ไหว้ได้แปลความ เอาไว้ ว่า

ตอนที่ หยุด เรือ ทิ้งสมอ อยู่ หน้า กาะ ได้ มองเห็น แสง อยู่ บน เขา ก็เลย ได้ ป้ายปิ่น

ขึ้นไป มอง เจอรูป หินงอก ลักษณะ ราวกับ หัว คน ตรง ตามต่ำรา จีน ว่าเป็น เจ้าพ่อ

ที่เกิดขึ้น เอง จาก ธรรมชาติ อยู่ ในถ้ำกึ่งกลางสมุทร และก็ หัน ไป ทาง ทิศตะวัน

ออกซึ่งมีน้ำ อยู่ ด้านหน้า จากที่คนจีน โบราณ เชื่อใจ กัน ว่า “เป็นสั่งศักดิ์สิทธิ์ ที่

อัศจรรย์”