น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) อันเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อของน้ำตกเรียกตาม รูปแบบของ

สายน้ำ ที่ ตก ผ่าน ลงร หิน ส่วน ต้นเหตุของ ชื่อ น้ำตก แสงเดือน นั้น เรียก ตาม

สายน้ำ น้ำาตก ที่ โปรยปราย ละออง ผ่าน ช่อง หิน ลงมา เป็น สีขาวนวล เหมือน

แสงเดือน โดยยิ่งไปกว่านั้น ใน วันพระจันทร์เต็มดวง ที่ แสงเดือน จะส่อง มา ตรงรู

หิน พอดิบพอดี กับ ละออง ของ ธารน้ำ ตก ที่ โปรยปราย มอง แวววาว สีนวล สวย

มากมาย ซึ่ง ทั้งปวง นี้ เป็น สิ่งที่ทำให้เกิด ชื่อ รวมทั้งเสน่ห์ ของน้ำตก ที่นี้ ที่ ยัง

คง เก็บความ สวย สงบ ผสาน อย่าง กลม เกลือ น ของ ธรรมชาติ ไว้ ให้ ซาบซึ้งใจ

ที่มาของ การเกิด รู ขนาดใหญ่ เกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก การกัด เซาะ ของ สายน้ำ

โดยเมื่อมี ฝนตก ลงมา มากมาย ๆ น้ำ ใน สำน้ำตาม ชายป่า ก็ จะมี จำนวนมาก

และไหล แรง และก็เร็ว ในเวลาเดียวกันนี้ สายน้ำ ก็ได้ พัดพา เอา ก้อนกรวด หิน

หลติด ไปด้วยซึ่ง ก็จะมี ก้อนกรวด หิน ส่วนหนึ่งส่วนใด ไหล เข้าไป ติด ใน

หลุม เมื่อ ก้อนกรวด หิน ไป ติด ใน หลุม รวม กับ สายน้า ที่ ไหล แรง ก้อนกรวด หิน

พวกนั้น ก็ วิ่ง วน อยู่ ใน หลุม ทำให้ หลุม ที่ เป็น หินทราย ซึ่ง มี ความ แข็ง น้อยกว่า

ก้อนกรวด หิน ขยายตัว เป็น หลุม กว้าง ขึ้น เรื่อย นาน วัน เข้า หลุม ก็ ทะลุ แปลง

เป็นรูสายน้ำ ที่ ไหลลงหลุม

การเดินทาง ไป น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

โดยรถยนต์ส่วนตัว

จาก จังหวัดกรุงเทพ สู่ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 629 กิโล คืน แรก ควรจะ

พักใน เมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้น ใช้ทาง เลข 217 เดินทาง ถัดมา

ยัง อำเภอ บู ลมัง-สา หาร ใช้ ทางลำดับที่ 2222 มายังอำเภอ โขงเจียม จาก

โขงเจียม ใช้ ทางลำดับที่ 2112 มายัง หน้าผา แต้ม ระยะทาง จาก โขง เจียม –

เขาหิน แต้ม 19 กม. ท่องเที่ยวดู ทิวทัศน์ ของ สายน้ำ โขง ขอบหน้าผา แต้ม ดู

ภาพลายเส้น ก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งมี หน่วย ป้องกัน อุทยานฯ ตั้งอยู่ตรงนั้น

แล้วก็จากเขาหิน แต้ม เดินทางถัดมา ยัง บ้านนา โพธิ์ กึ่งกลาง ซึ่ง เป็นที่ดั้ง ของ

น้ำาตก สร้อย สรวงสวรรค์ น้ำตก ที่นา โพธิ์ และก็ น้ำตก ลงรู ซึ่ง ตั้งอยู่ รอบๆ ใกล้

เคียง กัน ระยะ ทางห่างจากหน้าผาแต้ม ราว 18 กิโล หน้าผาหินทราย รอบๆ

กรุ๊ป น้ำตก พวกนี้ ถูกสายน้ำ กัดเซาะ เป็นทรงสวยสดงดงามผิดตา ซึ่ง ทาง

รถยนต์ สามารถ เข้าถึงน้ำตกได้ แม้กระนั้น ถ้า จะ เดิน ต่อจาก ลาน น้ำตกเข้าไป

ยัง ลาน หิน ระยะทาง อีกราว 1 กม. ก็ใกล้จะถึงขอบหน้าผา สามารถเห็น

แม่น้ำ โขง ไหล คดไปคดมา อยู่ ระดับล่าง และก็กลางทางเดินจะผ่าน ทุ่ง

ดอกไม้ตามลาน หิน สวยงามยิ่ง

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ เริ่มที่เมืองจีน เมื่อมีแก้งค์ค้ามนุษย์ ลักลอบเอาแรงงานต่างด่าว

ข้ามฝั่งมายัง เมืองบุนดัง ประเทศเกาหลีใต้ ผ่าน ตู้คอนเทนเนอร์ โดย ใช้เวลา ทั้งหมด

ทั้งปวง 9 วัน

ณ สถานที่ แห่งหนึ่ง คัน จีเรา ข้าราชการช่วยเหลือ กำลังโรย ตัว ลงมา จากที่

สูง เพื่อเข้าไป ช่วยเหลือ คน ให้ออก มาจาก รถยนต์ ที่ ได้รับอุบัติเหตุ ร่วงลงไป

ใน หลุมด้านล่าง และก็ผู้ที่เขา ช่วยเป็น สาวสวยคนหนึ่ง คิมอินเฮ สาวสวย

คนนี้ ได้ร้องขอ ให้เขา ช่วยลงไป ใน หลุม อีกครั้ง ได้ ใหม เนื่องจากว่ามี ของ

สำคัญ ใน นั้น แต่ หลุม นั้น มัน ปิด ลงมา และก็ อันตราย เกิน กว่า คนไหนกันแน่

จะเข้าไป

มยง องค์การอนามัยโลก รวมทั้ง ลูกพี่ ของ เขา เดินทาง มา เพื่อ รับ แรงงานต่าง

ชาติ ที่เดินทาง มาจาก เมืองจีน ที่มากับ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อ ส่งตัวไป ให้ ลูกพี่

ของ เขา เมื่อเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ออกมา แรงงาน เกือบจะทั้งหมดตายใน ภาวะ

เลือดเต็มกำลัง และก็ตาย เว้นเสียแต่ มอนไซ เป็นเพียงผู้เดียว ที่รอด ก็เลย

ถูก พาตัวออกไป

ที่ โรงหมอคิมอินเฮ ได้ถูกหัวหน้า ของคุณต่อว่าต่อขาน เพราะ ทำ

วิทยานิพนธ์ตกลง ไป ใน หลุม แล้วก็คุณ ก็ สัญญาว่าจะรีบ ทำให้เสร็จ ส่วน คัน

จี่ ฉัน ที่เคย ช่วยสาวสวยคนนี้ ได้ตกลงใจ โรยตัว ลง ไป ในหลุม อีกที เพื่อ ไป

เอา ของ สำคัญ ของ สาวสวย คิมอินเฮ นั่นเอง

มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

มยง องค์การอนามัยโลก ติดโรค หวัดมาด้วย โดยไม่ทันรู้สึกตัว เขาไอหนัก

มากมาย รวมทั้งได้ไปร้านขายยา รวมทั้งได้แพร่ระบาด ให้ กับผู้คน เมื่อ กลับ

มา ที่รถยนต์ เลือดไหล จำนวนมาก ลูกพี่ ก็เลยรีบพาไป โรงหมอ โดยทันที

กลางทาง มอนไซ ได้หนีออกมาจากรถยนต์ คัน ที่มา รับ เขา โดยทันที

คิมอิน เฮ มาที่ โรงหมอ รวมทั้งมาพบกับมยง องค์การอนามัยโลก ลักษณะ

ของ เขา หนัก มากมาย ก็เลย ให้ กลุ่ม หมอ เช็ค เรื่องราว รักษา รวมทั้ง เรื่องราว

เดินทาง ของ เขา เวลานี้ เอง คุณ ก็ มองเห็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ มยง องค์การ

อนามัยโลก วาง อยู่ และก็เจอ คลิป ตู้ คอนเทนเนอร์ ที่มี ศพเกลื่อนกลาด เยอะ

แยะ และก็นีเป็นตัวการ ของ แหล่งเพาะเชื้อนี่เอง คุณก็เลย เดินไปพบ ลูกพี่

ของ มยง องค์การอนามัยโลก รวมทั้งถามคำถามว่า ตู้คอนเทนเนอร์ อยู่ ตรงไหน

แต่ว่า เขา ไม่ บอก ในช่วงเวลานั้น เอง มยง ฮูก็ เสียชีวิต ไป แล้ว

ยามเช้า วัน ถัดมา มีเร ได้ออกตามหา นาบี แมว จรจัด ที่ ถูกใจ ให้อาหาร บ่อยๆ

แทบ ถูกรถชน แต่ว่า แล้วมอนไซ ก็ มาช่วยมีเรได้ทัน คุณ ก็เลย ให้อาหาร เขา

รับประทาน มอน ซ ไอหนัก มากมาย มีเร ก็เลยรีบ ออก ไปเรียกคน มา ช่วย มี

เร พาคันจี ข้า มาหามอน ไซ แม้กระนั้น เขา หนี ไป แล้ว พวกเขา มานะ ตามหา

มอน ไซ กระทั่งมาถึงห้างแห่งหนึ่ง คัน จํ ข้า มองเห็น คน เป็นลมเป็นแล้ง ก็เลย

ได้เข้าไป ช่วยเหลือ ส่วนมี เร เหนื่อย นอน ไป เพียงพอ เขากลับมา มีเร ได้

ล่องหนไป แล้ว

ดูหนัง The flu

สส ชเว เดินทางมาถึงห้องประชุม หัวหน้าทีม หมอ พูดว่า จำต้อง ปิดเมืองบุน

ดัง เพื่อกันการแพร่ระบาด คิมอิน เฮ เดินทาง มา แจ้งข่าว ว่า เจอ ผู้รอดพ้นจาก

ความตาย จากตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้ง กำลัง แอบหนี อยู่ ใน เมือง สส ชเว ว่า

กล่าวพวกเขา ที่ มานะ ทำให้เรื่องสำคัญ โต แต่ว่า เรื่องราว กับ ทราม รถชน กัน

วุ่นวาย ผู้คนล้ม ลง กึ่งกลาง ถนนหนทาง ผู้ติดโรค ได้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คัน จี ฉัน อุตสาหะตามหา มีเร ทั่วห้าง แต่ว่า ก็ไม่เจอ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น

คิมอิน เฮ โทรศัพท์เข้ามา คัน จี้เรารับสาย ทำให้คุณ ทราบว่า ลูก ของคุณหาย

ไป คุณก็เลย ไม่อาจจะ เดินทางไป พร้อม กลุ่ม หมอ ได้ ด้วยเหตุว่า คุณ จะต้อง

ออก ตามหา บุตรสาว ของ คุณ

ประธาน หัวหน้า มีความเห็นว่า จะต้อง ปิดเมือง บุ น ดัง ให้ ผู้คน ทุกคน ใน เมือง

กลับไปอยู่บ้าน ของตน รวมทั้ง ได้ บอก ทุกคน ว่า ในตอนนี้ หวัดสายพัน ธุ์ ใหม่

กำลัง ระบาด ขึ้น สามารถติดเชื้อโรค ได้ รวดเร็วทันใจ แล้วก็เสียชีวิตจำนวนไม่

น้อย

คัน จี ฉัน และก็ คิมอิน เฮ ได้ ช่วยเหลือกันตามหา มีเร แล้วก็ได้พบคุณ ความ

ระส่ำระสาย ล้นหลาม เกิดขึ้น ในห้าง พวกเขา ทั้งยังสามคน ก็เลย รีบ เดิน

ทางออก จากห้าง ประตู ห้างกำลังจะ ปิดลง คันจี ข้า สมัครใจ จะ ช่วย ผู้คนตรงนี้

ก็เลยให้ คิมอินเฮ พามีเร หนีไป

สายธารแห่งรักรีสอร์ท

สายธารแห่งรักรีสอร์ท

สายธารแห่งรักรีสอร์ท

สายธารแห่งรักรีสอร์ท บ้านพักที่นี้เปิดให้บริการพัก ในแบบเต็นท์ซุ้มริมน้ำ ซึ่ง จำต้อง บอกเลย ว่าบรรยากาศเยี่ยมมาก นอนฟังเสียงน้ำไหลเฉื่อยๆ ปลดปล่อย ให้เรื่องราว เครียด

ๆ ใน ชีวิต ได้ลอย หายไป กับ สายน้ำา และก็ยังเหลือ ไว้ แม้กระนั้น ความรัก ที่ คุณ

จะได้รับ จาก ธรรมชาติ ราวกับ ชื่อ ของรีสอร์ทสายน้ำแห่งรัก

ข้างใน เต็นท์ จะ มี อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก อยู่ ครบถ้วน ลืม ภาพ ของ

เต็นท์ ที่คุณได้เคยไปนอนได้ เลย ด้วยเหตุว่า นี่ เป็น เต็นท์ ที่ มีความสบาย เสมอ

กัน กับ นอน ใน ห้องเช่า ดี ๆ อย่างยิ่งจริงๆ มี อีกทั้งเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งเตียง

ระดับ คิง ไซ ด้ ที่ ให้ท่าน สามารถ เกลือก ไป เกลือกมา ท่ามกลาง ธรรมชาติ ได้

อย่าง สุด ชิล

แม้เบื่อๆ ก็สามารถ เปลี่ยนแปลง ชุด ลง เล่น น้ำ ได้ จาก หน้าเต็นท์เลย น้ำ ใส

ไหล เย็น อย่างงี้ ช่วยทำให้รู้สึก บรรเทา จาก การห่างาน หนัก มหาศาล ความ

ร่มเย็น ของ ต้นไม้ ใน รอบๆ นี้ ก็ทำให้อากาศเย็นสบาย แม้ว่าจะ อยู่ ใน ช่วงกลาง

วัน และก็ สำหรับ นักเดินทาง ที่ รู้สึกชื่นชอบ สำหรับเพื่อการ ถ่ายรูป นั้น แน่ๆ กล่าว

ถึง โล เค ชั่นริมน้ำ ของตรงนี้ ทำให้มีมุมถ่ายภาพงามๆ เก๋ๆ เยอะมาก เยอะมาก

สุดแท้แต่ว่าคุณจะวางแบบ เอา ได้ ตามที่ใจต้องการ ไม่ว่า จะถ่าย กับเต็นท์

หรือถ่าย ชายน้ำ ก็ได้ ภาพ งามๆ กลับไป อย่างไม่ต้องสงสัย

ห่างจาก กรุงเทพมหานคร เพียงแต่ 2 ชั่วโมงเท่านี้ แม้กระนั้นได้นอนฟิ นอินกับ

ธรรมชาติ ได้มา ท่องเที่ยว พัก สูด อากาศอัน แสน บริสุทธิ์ แถม ได้ สัมผัส กับ

ประสบการณ์ การ นอน เต็นท์ ที่ หรูหรา สะดวก แปลกใหม่ ด้วย ที่ สำคัญ ราคาถูก

เลย สำหรับเพื่อกร ท่องเที่ยว พัก ทราบ อย่างนี้แล้ว อย่า รอคอย ช้ารีบ เก็บ

กระเป๋า แล้ว ออก ท่องเที่ยว กันเลยดีกว่า ครับผม