การเลือก โปรเจคเตอร์ ควรดูอะไรบ้าง

การเลือก โปรเจคเตอร์ ควรดูอะไรบ้าง

การเลือก โปรเจคเตอร์ ควรดูอะไรบ้าง โปรเจคเตอร์ หมายถึง เครื่องไม้เครื่องมือ ที่ ช่วย สำหรับเพื่อการ แสดงภาพ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเชื่อมต่อกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่า จะ เป็น คอมพิวเตอร์

สมาร์ท โฟน หรือ เครื่องเล่น มีเดีย อื่นๆ ซึ่ง จะ ดำเนินการ โดย การเปล่งแสง ไป ยัง

หน้าจอ สกีน หรือ บน ฝาผนังเพื่อ แสคงผลลัพธ์ ภาพ จะก่อให้พวกเรา รับ ดู ภาพ

ที่ ใหญ่ ขึ้น เปรียบได้ดั่ง ชู โรงหนัง มา จัดตั้ง ไว้ภายใน บ้าน เป็น โรงหนัง ส่วนตัว

อย่างยิ่งจริงๆดูหนังออนไลน์

ใน สมัย ที่ผ่านมา โปรเจคเตอร์ แพง ที่ ค่อนข้างจะ สูง พวกเรา พบได้มาก มองเห็น

เสมอๆ ตาม ห้องที่ใช้สำหรับการประชุม ใหญ่ ๆ ห้องเรียน หรือ ออฟ ฟิต แม้กระนั้น

ด้วย เทคโนโลยี ในตอนนี้ ทำให้โปรเจคเตอร์ ถูก ปรับปรุง ไปๆมาๆก อีกทั้งมี

ขนาดเล็ก ลง ขยายรูป ใหญ่ ขึ้น ชัด เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ที่ สำคัญราคาไม่แพง ลง

ด้วย

ลูเมนส์ (Lumens) – เป็นหน่วย วัดค่า ของ ความสว่าง ที่ ป้อ ยอ อก มาจาก

หลอด LCD ของโปรเจคเตอร์ ยิ่งมีค่าลูเมนส์ (Lumens) มากมายๆ ภาพ ที่

แสดงผลลัพธ์ ออกมา ก็ จะสว่าง มากเพิ่มขึ้น ทำให้ฉาย ภาพ ในห้อง ที่ มี แสง

สว่าง ส่วางได้

ความ ละเอียด ( Resolution ) – เป็นความละเอียด ของการแสดงภาพ มีหน่วย

เรียก เป็น Pixel เป็นต้นว่า ความ ละเอียดภาพ 1280×720 pixel ให้ภาพ HD

หรือ 1920×1080 (pixels) ให้ภาพ Full HD

ระยะฉาย – เป็นระยะห่างระหว่าง โปรเจคเตอร์ กับ หน้าจอ สกรีน บางรุ่นมี ระยะ

ฉายที่ 2 เมตร ถ้าคุณนำไปวางไว้เกิน 2 เมตร อาจส่งผลให้ภาพ เบลอ ได้

ฉะนั้น เลือกอย่างมีความเหมาะสม กับ สถานที่ ที่ คุณ จะ ใช้งาน

หลอด ภาพ (Lamp Iife)- แต่ละรุ่น จะ มีการค้ำประกัน หลอด ภาพ ว่าจะ

สามารถฉายได้กี่ ชั่วโมง แม้กระนั้น ก็ ขึ้นกับ การใช้แรงงาน ของคุณด้วย พวก

เรา ขอ เสนอแนะว่า ให้เลือก โปรเจคเตอร์ ที่ มี ความสว่าง แล้วก็ความ ละเอียด สูง

ๆ เนื่องจากมัน สามารถ ปรับ ลดความสว่าง ของ หลอด ภาพ ได้ เครื่อง จะได้

ปฏิบัติงาน ไม่ หนัก จนกระทั่ง เหลือเกิน แล้วก็ เป็นการ ต่ออายุ หลอด ภาพ อีก

ด้วย

ขนาด จอภาพ ที่ฉาย – จะ วัดตาม แนว ทแยงมม ตัวอย่างเช่น 80 นิ้ว ที่ระยะ

ฉาย 2.25 เมตรเป็น สามารถฉาย ภาพ ขนาด 80 นิ้ว พอดีระยะ 2.25 เมตร