จัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ให้เหมาะสม

จัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ให้เหมาะสม

จัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ให้เหมาะสม

จัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ให้เหมาะสม พื้นที่บริเวณมุมห้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่นการออกแบบชั้นวางขนาดเล็กที่เหมาะกับมุมของแต่ละห้อง

ควรจะ จัดวาง เครื่องเรือน แต่ละ ชิ้น ให้ มี ระยะห่าง ที่ สมควร เพื่อ พื้นที่ ใช้สอย มอง

ไม่ อึดอัด กระทั่ง เกินความจำเป็น รวมถึง การเลือก ใช้ ชั้น ออกแบบ สูง ก็จะ

สามารถช่วยทำให้เพดาน มอง สูงมากขึ้น อีกด้วย

ปริมาณ ของ ตกแต่ง หรือ ของ เสริมแต่ง บ้าน ที่ มี จำนวนไม่น้อย ขึ้น ย่อม ทำให้

บ้าน มองรุงรัง ไป ใหญ่ ทาง ที่ ดีคววรจัดวาง ด้วย ปริมาณ น้อยๆ จะดีมากกว่า

เช่นเดียวกันกับ ของใช้สำหรับเพื่อนำมาใช้ตกแต่งบ้าน การมี ประพรม ผืน ใหญ่

เหลือเกินย่อม สร้าง ความอึดอัด และก็ความรกรุงรังให้ แก่ ห้องเล็กๆ

เว้นแต่ส่วนประกอบ ไม้ แล้ว ฝาผนังส่วน ที่เป็นสีเทานั้น เป็นแผ่น ฝาผนังที่

สร้างขึ้นมาจาก สั่งของรีไซเคิล ก็เลย ช่วย ลดขยะ และก็ เป็นมิตร กับ ธรรมชาติ

รอบข้าง บ้าน ถูก ดีไซน์ ให้มี เฉียงเล็ก ที่ ครอบ ค ลุ่ม พื้นที่ แทบ ตลอดตัว บ้าน

เพื่อ ใช้กระเป๋า น พื้นที่ สำหรับ พัก ภายนอก ตัวบ้าน ได้อย่าง บรรเทา

ข้างในบ้าน มีพื้นที่ ใช้สอย ที่ ออกจะ กว้าง วางแบบ เพดาน ยกสูง ก็เลย ให้ ความ

โปร่สบาย สามารถถ่ายเทอากาศ เจริญ ผ่าน ประตู แล้วก็ หน้าต่าง กระจกใส บาน

ใหญ่

มุม นี้ กระเป้า นมุ มนั่ง เล่น ที่ ถูก ตกแต่ง ด้วย โซฟา รูป ตัวแอล พร้อมทั้ง โต๊ะ

กาแฟ ที่ มี โทนสี แล้วก็อุปกรณ์ ที่ เข้าคู่ กับ ข้างหน้า เป็น ฝาผนัง กระจกใส บาน

ใหญ่ ที่ ให้ ทิวทัศน์ ทิวภาพ ที่ สวยสดงดงาม ของ ธรรมชาติ

ใกล้กับ มุม นั่งพักผ่อน จะ เป็นหลัก ที่ ของ ห้องนอน ที่ เชื่อ ต่อกัน ใน พื้นที่ เดียวกัน

ก็เลย ให้บรรยากาศ ที่ บรรเทา สามารถ ส้มผัส กับ ธรรมชาติ ข้างนอก ได้ นานา

ประการ แนวทาง สถาปนิก