จุดชมวิว เขาฝาชี ระนอง

จุดชมวิว เขาฝาชี ระนอง

จุดชมวิว เขาฝาชี ระนอง

จุดชมวิว เขาฝาชี ระนอง อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว ที่มีชื่อ ของตำบล บางแก้ว อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง โดยจุดสำหรับเพื่อชมวิว ที่นี้ ถือได้ว่า อีก หนึ่ง จุดสำหรับเพื่อชมวิว ยอดนิยม จากนักเดินทาง ตั้งอยู่ ห่าง จากเมือง จังหวัดระนอง 30 กม. เขาฝาปิดกับข้าว เป็น

เทือกเขา ที่ มีลักษณะคล้ายกับ ฝ่าสำหรับปิดอาหาร สูง จาก ระดับน้ำทะเล 259

เมตร ซึ่งพื้นที่ รอบๆ เขา ฝ่าปิดกับข้าว เคย เป็นที่ตั้งค่ายทหาร ประเทศญี่ปุ่น บน

ยอดดอย เป็น สถานที่ ดู ทัศนียภาพ งาม ดวงอาทิตย์ อัสดง เห็น สำธาร กระ บุรี

ไหลมาบ รร จบ กับ ลำธาร ละอุ่น ออก สู่ สมุทร อันดามัน กำเนิด เป็น ทิวทัศน์ น่า

ประทับใจ ของ กา แก่ง น้อย ใหญ่ เห็น ฝั่ง ประเทศพม่า นอกเหนือจากนั้น แล้ว จุด

สำหรับชมวิว เขา ฝ่าปิดกับข้าว ยัง เป็น จุดดู ดวงอาทิตย์ตก ที่ งาม ที่สุด แห่งหนึ่ง

ของ จังหวัดระนอง โดยยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงฤดู หนาว ตอน พ.ย.ถึง ธ.ค. แสงสีใน

ที่สุด ของ ฟ้า จะ สด งาม สวย เยอะที่สุด ใน บาง วัน ยัง สามารถ เห็น ทะเลหมอก ได้

อีกด้วย

การเดินทาง ไป จุดสำหรับเพื่อชมวิว เขา ฝ่าปิดกับข้าว

จุดสำหรับชมวิว เขา ฝ่าสำหรับปิดอาหาร อยู่ ใน เขต ตำบล บางแก้ว ถนนหลวง

เลข 4 ราว กิโลที่ 580 เลี้ยวซ้ายตรง ทางแยกมี ป้าย “ศูนย์ โทรคมนาคม เขา ฝ่า

ส่าหรับปิดอาหาร” ขับขี่รถ ขึ้นไปขนไป โดยประมาณ 3 กม. ทางดีราดยาง

ตลอดทางอ่านต่อ