ชุมชนบ้านโคกไคร

ชุมชนบ้านโคกไคร เป็นหมู่บ้านประมงริมฝั่งคลองมะรุ่ย วิถีประมงพื้นบ้านที่เรียบง่าย ภูมิปัญญาการเกษตรเพาะเลี้ยงริมฝั่งคลองกับอาหารทะเลสด ๆ ธรรมชาติป่าชายเลน ภูผาแปลกตาufabet


– ฟาร์ม(กระชัง/หลัก)หอยนางรม ปลาเก๋า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงหอยนางรมและปลาเก๋า พร้อมทั้งชิมหอยนางรมสด
– เขาหมูกโครง ภูผาแปลกตา แหล่งพันธุ์ไม้นานาชนิดและกล้วยไม้หายาก ศึกษาเรียนรู้สมุนไพรป่าชายเลนและชมหน้าผาที่งดงาม
– หาดทรายร้อน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหาดน้ำร้อน ทรายร้อนและโคลนร้อน สำหรับนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมสปาธรรมชาติ
– หาดตั้งเลน หรือเขาตั้งเลนเป็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ที่จะพบได้เฉพาะตอนน้ำลดท่านั้น เป็นพื้นที่ของฝูงปูมดแดงนับ หมื่น ๆ ตัว
– ดอนหอยตลับ นักท่องเที่ยวก็สามารถเก็บหรืองมหอยตลับได้ด้วยตัวเอง