ตึกแดง จันทบุรี

ตึกแดง จันทบุรี

ตึกแดง จันทบุรี

ตึกแดง จันทบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ บริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ ใกล้กับคุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436

กับคุกขี้ไก่ ลักษณะเป็นอาคาร ชั้นเดี่ยว สีแดง หลังคามุง กระเบื้อง

สร้าง ด้วย ก่อนอิฐ ถือปูน กว้าง 7 เมตร ยาว 32 เมตร เดิมลงสี แดง ก็เลย

เรียก ว่า “อาคาร แดง” ข้างใน แบ่งได้ 5 ห้องมีประตูเปิด ถึงก้น หมด ระเบียง

ทั้งสองข้าง ตามแนวยาว เป็น ตึก ที่ ประเทศฝรั่งเศส ผลิตขึ้น เมื่อ พุทธศักราช

2436 หรือ รัตนโกสินทร์ศก 112 ในรอบๆ ป้อม พิฆาต ศัตรู โดยรื้อถอน ก่อนอิฐ

จากป้อมมา สร้ง เพื่อ ใช้อาคารนี้ เป็นกอง รักษาการณ์ รวมทั้ง บ้านพัก ของ

ทหารที่ รักษา ปากน้ำ แหลมราชสีห์ ใน ตอนนั้น ประเทศฝรั่งเศส ได้ ขยาย

อิทธิพลครอง ญวน แล้วก็เขมร และก็ หาเรื่อง รุกรานไทย โดย อ้างถึงว่า ดินแดน

ฝั่งซ้าย ของ แม่น้ำ โขงเป็น อาณาจักร ลาวเกือบ 100% และก็ประเทศ 12 จุ

ไท เคยเป็นของญวน แล้วก็เขมรมาก่อน ก็เลยฉวยโอกาสยืดครอง รบ รบ กับ

ไทย คราวนั้นไทย จำเป็นต้อง จ่ายค่าปรับ 4 ล้าน บาท ก่อน จ่ายค่าปรับ

ประเทศฝรั่งเศส ก็เลย ยึดเมืองจันท์ ไว้ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2436- พุทธศักราช

2446 จากวิกฤติการณ์ คราวนั้น ทำให้ไทย จำเป็นต้อง สูญเสียดินแดน อาณาจักร

ลาว แทบจะทั้งหมด แล้วก็ 12 จุไทด้วยแทงบอล

รัชกาล ที่ 5 ทรง ทำงาน ถ่วงอำนาจ อย่างเช่น ทรง เสาะหา มิตร ประเทศ ที่ เป็น

มหาอำนาจ การ ยุโรป ตัวอย่างเช่น สเซีย เยอรมนี เพื่อถ่วงอำนาจ กับ

ประเทศฝรั่งศส แล้วก็การ เสด็จ เยี่ยม ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง พระราชกรณียกิจ

ของ ท่าน ได้สร้าง ความซาบซึ้ง แก่ ประเทศฝรั่งเศส เป็น เป็นอย่างมาก ถัดมา ใน

ปี พุทธศักราช 2527 อาคาร แดง ได้รับ การบูรณะ เพื่อ ใช้ เป็น ตึ่ก หอสมุด รวม

ทั้ง ศูนย์ การเรียนรู้นอก สถานศึกษาของ อำเภอ แหลม ราชสีห์แล้วก็เลิก ใช้ไป

ตราบจนกระทั่ง ในตอนนี้ อาคาร แดง เปิด ให้ นักเดินทาง เข้าชม โดย ไม่ เรียก เก็บ

ค่าธรรมเนียม สำหรับในการ เข้าชม เวลาเปิด กระทำการ : 08.30 – 16.30

การเดินทาง จาก อำเภอเมือง ใช้ถนนหลวงเลขลำดับ3 ไป ทาง อำเภอ ขคุณ

ลุง จนกระทั่ง รอบๆ สถานที่ ศึกษาค้นคว้า พืชสวน เมืองจันท์ ให้เลี้ยว เข้า ถนน

หลวง ลำดับที่ 3149 ตรง ไป จนกระทั่งเกือบจะสุดถนน ตาราง ขึ้ ไก่ อยู่ ด้านขวา

มือ ก่อน ถึง ท่าเรือ ข้ามฝั่ง จาก เรือนจำ ขี้ ไก่ ไป อีก โดยประมาณ 200 มัธยม

อาคาร แดง อยู่ ทางด้านซ้ายมือ ใกล้กับ ท่าเรือ