ท่าปาย

ท่าปาย

เที่ยว 2 ท่าปาย

ท่าปาย โป่งน้ำร้อนท่าปาย นั้นเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใด ของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีอุณหภูมิบน ผิวดิน ราว 80-100 องศา กิจกรรมหลักนอกเหนือจากการ แช่บ่อน้ำแร่ กับ การต้ม ไข่ ตรงนี้ สามารถ มากาง เต็นท์ นอน ได้ ด้วย สำหรับคนไหน

กัน ที่ ต้องการจะ แช่ บ่อน้ำพุร้อน ก็มาแช่ได้ (แม้กระนั้น นี้ มิได้แช่ ล่ะ) ชี้แนะ

หลีกเลี่ยง วัน เสาร์ -อาทิตย์ เนื่องจากว่าคนเยอะ มากมาย ส่วน บ่อน้ำพุร้อน แบ่ง

เป็น หลาย ๆ บ่อ เล็ก หลาย ระดับ ความร้อน ตาม อุณหภูมิ ที่สูง ขึ้น ยิ่งเดินเข้าไป

เรื่อย ก็ ยิ่ง ร้อน ขึ้น เลย ล่ะ คนไหนกันแน่ ที่มา อย่าลืม เอา ไข่ มาด้วย เนื่องจาก

ตรงนี้ เค้า นิยม มานั่ง ต้ม ไข่ กัน ใน บ่อนั่น เอง

ถ้าหาก ต้องการจะต้ม ไข่ เสนอแนะ ให้ ซื้อ ไข่ มาจาก ภายนอกรวมทั้ง ภาชนะ ใส่

ไข่ตอนต้ม เอาแบบมีหูหิ้วซึ่งสามารถ เอา ไม้เกี่ยว ได้มาด้วย เนื่องจากหาก

มาซื้อตรงนี้ พวกเรา ว่า มัน ออกจะ แพงแหะ ราคา 3 ลูก 25 บาท ออกลูกละ

8 บาทเลยจ้าเฟ้ย แม้กระนั้น ที่ ดีเป็น เค้า ใส่ กระเช้า ไม้สาน มาเป็นระเบียบ แต่

ว่าถ้าหาก ขี้เกียจคร้าน ก็ มาซื้อ ตรงนี้

ารต้มไข่ ใน บ่อน้ำาพุร้อนเป็น จุ่ม ลง อีกทั้งตระกร้า แช่ลงใน บ่อน้ำพุร้อน ราวๆ

20 นาที มันไม่สุกเหลือเกิน อร่อยกำลังพอดี

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย

เริ่ม เรื่องราว ใน ยุค สงครามโลกครั้งที่สอง (พุทธศักราช 2484) เมื่อประเทศ

ญี่ปุ่น ได้เขยื้อน กำลัง พล เข้ามา ตั้งฐานทัพ ในประเทศ ไทย ต่อนี้ไป เนี่ย..

ประเทศญี่ปุ่น อยากได้ลำเลียงเสบียง และก็ ยุทโธปกรณ์ เพื่อ เข้า จู่โจม เมียนมาร์

แม้กระนั้น ทางค่อนข้างจะ ทุกข์ยากลำบาก แถม ยังมี แม่น้ำปายกั้นระ หว่าง

ทาง อีก ประเทศญี่ปุ่น เลย มาตรฐาน ประชาชน สร้าง สะพาน จาก ขอนไม้ขึ้น แม้

กระนั้น เพียงพอ การทำศึก จบ ลง ใน ปี 2489 ประเทศญี่ปุ่น ถอนทัพกลับ กลับ ดัน

เผา สะพาน นี้ ทิ้งไปด้วย สะ ถ้าอย่างนั้น จาก การ ที่ มี สะพาน ผ่าน ลำธารปาย

ที่ ราษฎรใช้เดินทาง ผ่าน ไปๆมาๆ เปลี่ยนไป เป็น ไม่มี ราษฎร ก็จำต้อง สร้าง

สะพานไม้ ขึ้น ใหม่ มาตอบแทน สะพาน อัน เก่า ที่ ประเทศญี่ปุ่น เผา ไป

ใน ปี 2516 กำาเนิดน้ำหลาก ครั้งยิ่งใหญ่ พัด เอา สะพานไม่ ที่ ประชาชน สร้าง

พัด หายไป หมดเลย สะพานไม้เห็นที่จะ ไม่ โอเค โดยเหตุนั้น

ประชาชน ก็เลย ขอ สะพาน เหล็ก ‘นว เมือง’ สะพาน เหล็ก ที่ ไม่ ใช้แล้ว จาก เมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมา ประกอบ และก็ สร้างตอบแทน อัน เดิมที่ นี่ จนกระทั่ง

เปลี่ยนเป็น สถานที่เที่ยว ในขณะนี้ เนี่ย ล่ะคุณ แม้กระนั้น เค้า ไม่ ใช้ สะพานนี้

สำหรับในการ เดินทาง แล้ว นะ เค้ามี สะพาน ปูน ประกบ ข้าง แทน สะพานนี้ ก็

เลย แปลงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แทนอ่านต่อ