น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) อันเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อของน้ำตกเรียกตาม รูปแบบของ

สายน้ำ ที่ ตก ผ่าน ลงร หิน ส่วน ต้นเหตุของ ชื่อ น้ำตก แสงเดือน นั้น เรียก ตาม

สายน้ำ น้ำาตก ที่ โปรยปราย ละออง ผ่าน ช่อง หิน ลงมา เป็น สีขาวนวล เหมือน

แสงเดือน โดยยิ่งไปกว่านั้น ใน วันพระจันทร์เต็มดวง ที่ แสงเดือน จะส่อง มา ตรงรู

หิน พอดิบพอดี กับ ละออง ของ ธารน้ำ ตก ที่ โปรยปราย มอง แวววาว สีนวล สวย

มากมาย ซึ่ง ทั้งปวง นี้ เป็น สิ่งที่ทำให้เกิด ชื่อ รวมทั้งเสน่ห์ ของน้ำตก ที่นี้ ที่ ยัง

คง เก็บความ สวย สงบ ผสาน อย่าง กลม เกลือ น ของ ธรรมชาติ ไว้ ให้ ซาบซึ้งใจ

ที่มาของ การเกิด รู ขนาดใหญ่ เกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก การกัด เซาะ ของ สายน้ำ

โดยเมื่อมี ฝนตก ลงมา มากมาย ๆ น้ำ ใน สำน้ำตาม ชายป่า ก็ จะมี จำนวนมาก

และไหล แรง และก็เร็ว ในเวลาเดียวกันนี้ สายน้ำ ก็ได้ พัดพา เอา ก้อนกรวด หิน

หลติด ไปด้วยซึ่ง ก็จะมี ก้อนกรวด หิน ส่วนหนึ่งส่วนใด ไหล เข้าไป ติด ใน

หลุม เมื่อ ก้อนกรวด หิน ไป ติด ใน หลุม รวม กับ สายน้า ที่ ไหล แรง ก้อนกรวด หิน

พวกนั้น ก็ วิ่ง วน อยู่ ใน หลุม ทำให้ หลุม ที่ เป็น หินทราย ซึ่ง มี ความ แข็ง น้อยกว่า

ก้อนกรวด หิน ขยายตัว เป็น หลุม กว้าง ขึ้น เรื่อย นาน วัน เข้า หลุม ก็ ทะลุ แปลง

เป็นรูสายน้ำ ที่ ไหลลงหลุม

การเดินทาง ไป น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

โดยรถยนต์ส่วนตัว

จาก จังหวัดกรุงเทพ สู่ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 629 กิโล คืน แรก ควรจะ

พักใน เมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้น ใช้ทาง เลข 217 เดินทาง ถัดมา

ยัง อำเภอ บู ลมัง-สา หาร ใช้ ทางลำดับที่ 2222 มายังอำเภอ โขงเจียม จาก

โขงเจียม ใช้ ทางลำดับที่ 2112 มายัง หน้าผา แต้ม ระยะทาง จาก โขง เจียม –

เขาหิน แต้ม 19 กม. ท่องเที่ยวดู ทิวทัศน์ ของ สายน้ำ โขง ขอบหน้าผา แต้ม ดู

ภาพลายเส้น ก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งมี หน่วย ป้องกัน อุทยานฯ ตั้งอยู่ตรงนั้น

แล้วก็จากเขาหิน แต้ม เดินทางถัดมา ยัง บ้านนา โพธิ์ กึ่งกลาง ซึ่ง เป็นที่ดั้ง ของ

น้ำาตก สร้อย สรวงสวรรค์ น้ำตก ที่นา โพธิ์ และก็ น้ำตก ลงรู ซึ่ง ตั้งอยู่ รอบๆ ใกล้

เคียง กัน ระยะ ทางห่างจากหน้าผาแต้ม ราว 18 กิโล หน้าผาหินทราย รอบๆ

กรุ๊ป น้ำตก พวกนี้ ถูกสายน้ำ กัดเซาะ เป็นทรงสวยสดงดงามผิดตา ซึ่ง ทาง

รถยนต์ สามารถ เข้าถึงน้ำตกได้ แม้กระนั้น ถ้า จะ เดิน ต่อจาก ลาน น้ำตกเข้าไป

ยัง ลาน หิน ระยะทาง อีกราว 1 กม. ก็ใกล้จะถึงขอบหน้าผา สามารถเห็น

แม่น้ำ โขง ไหล คดไปคดมา อยู่ ระดับล่าง และก็กลางทางเดินจะผ่าน ทุ่ง

ดอกไม้ตามลาน หิน สวยงามยิ่ง