น้ำตกโตนปริวรรต

น้ำตกโตนปริวรรต หรือชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกสองแพรก ห่างจาก เป็นน้ำตก ไม่สูงนัก เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำที่ที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลแรง ufabetและยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร


-ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า(สัตว์ป่าสงวน)
-ปริมาณน้ำฝน(ฝนแปด แดดสี่)
-ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้