บ้านป่าแป๋ แม่สะเรียง

บ้านป่าแป๋ แม่สะเรียง

บ้านป่าแป๋ แม่สะเรียง

บ้านป่าแป๋ แม่สะเรียง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง   ฉันเดินทางไปเพื่อเรียนรู้และท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนโฮมสเตย์ ที่  บ้านป่าแป๋ ชุมชมแห่งความพอดี ที่มีวิถีเคียงคู่กับธรรมชาติ

จากอำเภอฮอด ลัดเลาะภูเขามายังแม่สะเรียงผ่านพ้นเส้นทางคดเคี้ยวหน่วงหนักมาถึงเขตบ้านอมพาย ที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง  ซึ่งในเวลานี้งดงามด้วยความเขียวขจีของนาข้าวขั้นบันไดมองเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านแทรกตัวอยู่ตามแมกไม้และภูเขาเขียวขจี  ภาพสีเขียวนี้ช่วยคลายความเหนื่อยล้าจากการนั่งรถผ่านหนทางที่ยาวไกลได้มากเลยทีเดียว

นั่งรถผ่านเส้นทางชวนมึนหัวไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง ฉันมาถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะพักค้างใสคืนนี้ บ้านป่าแป๋   ซึ่งหากพูดไปแล้ว ที่นี่ยังเรียกว่าใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวมาก  เพราะเพิ่งเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบโฮมสเตย์ได้ไม่กี่เดือน 

ซึ่งชุมชนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการหลวงแม่สะเรียง  หากต้องการมาพักสามารถติดต่อไปโดยตรงที่โครงการหลวง   โฮมสเตย์ที่บ้านป่าแป๋ มีหลายหลัง ขึ้นอยู่กับว่าทางเจ้าหน้าที่จะจัดให้เราไปพักหลังใด 

ซึ่งแต่ละบ้านเป็นบ้านไม้ที่ยังคงมีความสะดวก  ข้าวของเครื่องใช้ไม่ถึงกับว่าจะเป็นแบบชาวบ้านซะทีเดียว ส่วนห้องนอนเรียบง่าย  มีที่นอน หมอนมุ้งให้พร้อม  ยังคงมีความทันสมัยของความเป็นเมืองอยู่บ้าง  ไฟฟ้าเข้าถึง ทีวี สัญญาณโทรศัพท์ ทุกอย่างมีหมด

Ban Pa Pae Mae Sariang

The story of a long journey Through the grandeur of the sea, mountains with breathtaking views along the way. I was riding a car rocking back and forth on the winding road into the Mae Sariang area. 

To go to a small village Surrounded by a lush and fertile forest It is a village in the area of ​​care of the Mae Sariang Royal Project Development Center. 

I travel to learn and travel in the style of the homestay community at Ban Pa Pae, a community   of moderation. With a way of being in harmony with natureufabet

From Hot District, traversing the mountains to Mae Sariang, passing through a heavy winding path, arrived at Baan Om Phai, the location of the Mae Sariang Royal Project Development Center. 

Which at this time is beautiful with greenery of rice terraces, overlooking the houses of the villagers interspersed in the green trees and mountains This green picture can help relieve the fatigue from the long road in the car.