บ้านโซล่าเซลล์สร้างรายได้

บ้านโซล่าเซลล์สร้างรายได้

บ้านโซล่าเซลล์สร้างรายได้

บ้านโซล่าเซลล์สร้างรายได้ ในบ้าน ทั่วๆไป เมื่อพวกเรา ทำกิจวัตรที่ทำเป็นประจำ ที่ ใช้ พลังงาน ในบ้าน จะผลิต แก๊สที่ว่านี้ ออกมาไม่มากก็น้อย ทำให้แต่ละ ข้างหลัง มีส่วน รังควาน

ธรรมชาติ รวมทั้ง สภาพแวดล้อม PowerHYD E เป็น โซลู ชัน บ้าน พลังงานจาก

แสงอาทิตย์ ใช้หลังคา เป็นหลัก ที่ จัดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ สามารถ ผลิต

พลังงาน สะอาด ใช้ เอง แบบ คาร์บอน เป็น ลบ เป็นไม่ ผลิต ก๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ออก สู่ สภาพแวดล้อม เลย เป็น ราย แรก ของ โลก ในตอนที่

อุปกรณ์ ที่ ใช้ สามารถ หา ได้ ใน แคว้น ออกแบบ ของ บ้าน เรียบง่าย สอดคล้องกับ

การใช้ชีวิต ใน ภูมิภาค นั้นๆ แล้วก็ สั่ง ที่ พิเศษ ที่สุด อยู่ ตรง ที่ ธรรมดา พวกเราจะ

มองเห็น แต่ว่า การต้องหา เงิน มา ก่อสร้างบ้าน แต่ว่า โครงงาน นี้ สลับกัน เป็น”

บ้าน” สามารถรายได้ ด้วยตัวเอง จาก พลังงาน ที่ บ้าน แต่ละ ข้างหลังสร้างขึ้น มา

ใช้สถาปนิก

“บ้านไอเดีย” ได้ มองเห็น แผนการ นี้ แล้ว รู้สึก สดชื่น ที่เพื่อนมนุษย์ ยังคง มองหา

แล้วก็ส่งต่อ ช่องทางสำหรับเพื่อการดำเนินชีวิต ที่ ดีมากกว่า ให้ แก่ กันและกัน

หวัง ว่า ในประเทศ ไทย จะมี โปรเจ็ค ดี ที่ ช่วยเหลือ การพัฒนา ที่พักที่อาศัยให้มี

คุณภาพ ที่ ดี รวมทั้งช่วยเหลือ ความเป็นเพื่อน กับ สภาพแวดล้อม ไป พร้อมเพียง

กัน อย่างนี้ บ้าง ก็คง ดี ไม่น้อย ที่เดียว ขอรับ

ดีไซน์มาเพื่อ คน ไม่มี ที่อยู่ ในต่างจังหวัด กว่า 200 ล้าน คนภายใน ประเทศ

อินเดีย ทำให้เชื่อมั่น ได้ว่า เมื่อ บ้าน กลุ่มนี้ ถูกผลิต ขึ้น เสร็จสมบูรณ์ จะไม่ เพิ่ม

ผลกระทบ ให้กับสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุผลดังกล่าว พวกเขา ก็เลย ไม่ แปลง

เป็น ภาระหน้าที่ อีกทั้งเรื่อง กระแสไฟฟ้า น้ำ รวมทั้งขยะ ราวกับที่เคยมีคน

มองดู แบบ ใน อดีตกาล PowerHYDE แต่ละตัวสามารถ ผลิต พลังงานได้สี่ เท่า

ของ พลังงาน ที่ บ้าน อยาก ใช้ HYDE ก็เลยสามารถ ขาย พลังงาน เสริมเติม ให้

กับ อุตสาหกรรม ใกล้เคียง