ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ Peter and Paul Fortress

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ Peter and Paul Fortress ที่นี่เป็นสิ่งแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่า สร้างขึ้นปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองเลยนะคะ มีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กำแพงเป็นหิน ก่ออิฐ สร้างเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู

บริเวณวิหาร Peter and Paul ตัวหอระฆังสูงมากๆ เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เวลาสร้างราวๆ 21 ปี เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนาค่ะ

ปัจจุบันใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง นักโทษคนแรกคือ ซาร์เรวิช โอรสองค์โตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเอง สาเหตุเพราะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกับพระองค์มานาน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ฝังหลุมพระศพของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ

ส่วนหนึ่งในบริเวณรอบๆ ยังมีโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ของรัฐบาลอีกด้วยค่ะ ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอก (Naryshkin Baroque) ufaซึ่งนับว่าแตกต่างกับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป มีภาพเขียนของนักบุญ รวมทั้งตำนานรูปพระแม่อันศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม อันเป็นที่เลื่อมใสของคริสต์ศาสนิกชนแห่งคาซานและทั้งรัสเซีย มาที่นี่จะได้ความรู้ประวัติศาสตร์ของรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะ ถ้ามาเที่ยวรัสเซีย ห้ามพลาดวิหารแห่งนี้เด็ดขาด