ผาสามเกลอ จุดชมวิวแสนโรแมนติก

ผาสามเกลอ จุดชมวิวแสนโรแมนติก

ผาสามเกลอ จุดชมวิวแสนโรแมนติก

ผาสามเกลอ จุดชมวิวแสนโรแมนติก ในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ผาแม่ปลอด หรือ หน้าผาสามเกลอ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดโคราช จุดสำหรับชมวิว ที่ งาม แห่งหนึ่ง

ของ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีนัก ท่องเที่ยวเดินทางไป ท่องเที่ยว ดู ความงดงาม

ของ ผา และก็ ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ กัน อย่างสม่ำาเสมอ ด้วยเหตุว่า สภาพภูมิ

อากาศ ใน ระยะนี้ กำลังเย็นสบาย ทั้งยัง ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ก็ มี ความงาม เป็น

อย่างมาก ซึ่งนักเดินทางนิยม เดินทางไป ใน ช่วงเวลาเย็น และก็อยู่ กัน จน

กระทั่งเวลาค่ำ เพื่อมองเห็นแสง ของราษฎร ที่อยู่ ข้างล่าง แล้วก็มองเห็น วิถี

ชีวิต การประมง ใน เขื่อน ลำ แชะ ที่อยู่ ข้างล่างด้วย

โดย หน้าผา แม่ ปราศจาก หรือ เขาห็น สาม เพื่อน ตั้งอยู่ บน ยอดดอยมะค่า เขต

รอยต่อ ระหว่าง พื้นที่ ตำบล บ้าน ใหม่ และก็ ตำบล โคก กระ ชาย อยู่ ใน เขตป่า

สงวน แห่งชาติ ปา ครบุรี ราษฎร ใน พื้นที่ เรียกกันว่า เขา แม่ ปราศจาก หรือ

หน้าผา สาม เพื่อน เหตุเพราะ บน ยอดดอย ที่ นี้ สามารถ แลเห็น ยอดดอย ใกล้

เคียง กัน อีก 2 ยอด ข้างล่าง แลเห็น เขื่อน ลำ แชะ แล้วก็ ทิวเขา ซับซ้อน ของ

อุทยานแห่งชาติ ทับ ลานได้ อย่างเห็นได้ชัด อกนั้น ยังสามารถมองเห็นวิถี

ชีวิต การกสิกรรม แล้วก็ แนวทางการทำ ประมง ของ ประชาชน ใน พื้นที่ รอบๆ เขื่อน

ลำ แชะด้วย ทั้งเป็นจุดดู ดวงตะวัน ลับ เส้นขอบฟ้า ที่ งาม อีก แห่งหนึ่ง ของ

จังหวัดนครราชสีมา

รวมทั้ง จุด แลน มาร์ค ที่ สำคัญ ของ เขาหิน แม่ ปราศจาก หรือ หน้าผา สาม สหาย

ที่นี้ ก็คือผาที่เป็น หิน ขนาดใหญ่ มีลักษณะ เป็น แหลม ยืน ออก ไป จากตัว

หน้าผา ราวๆ 4 เมตร ซึ่งเป็น จุดที่ ผู้ใด ได้ ท่องเที่ยว ดู แล้ว จำเป็นต้อง เก็บ

ภาพไว้เป็น ของที่ระลึก ก็เลย นับว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ของ นัก

เดินทาง ที่เผลอไผล การถ่ายรูป รวมทั้ง อยากได้ สัมผัส กับ ธรรมชาติ ดิบๆ ไม่

สมควรพลาด โดยยิ่งไปกว่านั้น ในตอนนี้ เป็นตอนๆ ปลายฝนต้นหนาว อากาศ

บน ยอดดอย กำลัง เย็นสบาย เหมาะสม แก่ การเดินทาง ไป ท่องเที่ยว อย่างยิ่ง

สำหรับ ทางการเดินทาง ออกมาจากเมือง จังหวัดโคราช ใช้ถนนหนทางถนน

หลวง เลขลำดับ 224 มุ่งหน้า เข้าตัว อำเภอ ครบุรี ต่อจากนั้น เดินทาง ผ่าน หน่วย

งาน บริหาร ส่วน ตำบล บ้าน ใหม่ แล้ว เลี้ยวซ้าย เข้า ทาง ร่วมทาง หลวง บ้านนอก

3115 ไป อีกราวๆ 3 กิโล แล้วเลี้ยวขวาวิ่งไปบนถนนลูกรังอีกราว 10 กม. ก็

ใกล้จะถึงจุดมุ่งหมาย หรือ สามารถ ค้นหา ทาง ได้ ตาม แอ ป พลิ เค ชั่น บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ แล้วอ่านต่อ