พระธาตุชัยภูมิ วัดอรุณธรรมสถาน

พระธาตุชัยภูมิ วัดอรุณธรรมสถาน

พระธาตุชัยภูมิ วัดอรุณธรรมสถาน ตั้งอยู่อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ใน วัดอรุณธรรมสถาน บนเนินสูง ของภูเขาแลนคา เป็นที่บรรจุพระธาตุ มี ตึกรวมทั้งสั่งปลูกสร้าง ที่ มี ศิลป ทาง สถาปัตยกรรม ที่ สวย

เห็น ทิวทัศน์ แบบพาโนรามารอบ ด้าน ที่ ชื่นบาน สบายตา ตรงนี้ ยังเป็น สถานที่

ปฏิบัติธรรม ที่ ผู้คน ที่ พึ่งพอใจ สำหรับในการ ฏิบั ว่ากล่าว ธรรม เข้ามา เจริญภาวนา

ด้วยเหตุว่า เป็น วัด ที่ สงบ บรรยากาศ ร่มรื่น รวมทั้ง เต็มไปด้วย ธรรมชาติ

ทางขึ้น ไป ยัง พระบรมสารีริกธาตุ ผ่าน บันได นาค สีขาว ที่ มี ลวดลาย ปูนปั้น ที่ สวย

สดงดงาม ผ่าน ซุ้มประตู สุด วิจิตรตระการตา สีขาว ที่ มีวดลาย ที่ สวยไม้ แพ้ กัน

มาถึงข้างบน เป็น ลาน กว้าง บรรยากาศรอบเจดีย์วิวกว้าง สงบ ลมเย็น

มากมาย กึ่งกลางเป็น พระบรมธาตุ เจดีย์ สีขาว ยอด พระบรมธาตุ เป็นสี ทอง

แพรวพราว ลักษณะของ พระเจดีย์ นั้น เป็น ศิลป์ ล้านนา ประสมประสาน กับ ศิลปั

แบบ ล้าน ช้าง ซึ่ง ข้างบน พระบรมธาตุ นั้น มี ซุ้ม ติดตั้ง พุทธรูป ยืน สี ทองคำ

สวยงามอยู่ อีกทั้ง 4 ด้านแทงบอล

ด้านใน พระบรมธาตุ ตั้งพระบรมสารีริกธาตุ ข้างใน มีจิตรกรรมด้านข้างผนัง

แล้วก็การประดับตกแต่ง ที่ประทับ ที่ ตั้งพระธาตุ ที่ สวย มากมาย รอบๆ

ฝาผนัง ทั้งยัง สี่ด้านมี พุทธรูป ขนาดเล็กรอบ ฝ่าผนัง เยอะแยะ

รอบๆ รอบ พระเจดีย์ มี วิหาร ราย ที่ ติดตั้ง พุทธรูป ศิลป์ มากมาย ยุค อีกทั้ง

เชียงแสน อู่ทองจังหวัดสุโขทัย ล้านช้าง มีทางเดิน ออก ไปสู่ลานระเบียง

ซึ่ง เป็น จุดสำหรับเพื่อชมวิว มีพุทธรูป สีขาว ปาง ประธาน พร ตั้ง อยู่ กึ่งกลาง

ระเบียง สวย สะดุดตา เป็น จุด ให้ดู ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ที่ สวยสดงดงาม รวมทั้ง

เขียวชะอุ่ม ของ จังหวัด ชัยภูมิ

ลงบันไดนาค อีก ฝั่งไป ยังพื้นที่ ข้างล่าง จะเจอ กับ อนุสาวรีย์ พระยา ซื่อสัตย์

ภักดี ประชุม ผู้ผลิตเมือง ชัยภูมิ ลง ไป ข้างล่าง จะ เป็น บันได นาค อีก ฝั่ง ซึ่งตั้งอยู่

ข้างหลัง

พระบรมธาตุ ชัยภูมิ อีกหนึ่งสถานที่ ชี้แนะ ถ้าเกิด มา ท่องเที่ยว ชัยภูมิจำเป็นต้อง

ไม่ พลาด แวะ มากมายราบ พระบรมสารีริกธาตุ ดูสถาปัตยกรรม ลวดลาย ปูนปั้น ที่

ผิดตา พร้อมดู ทิวทัศน์ วิว ที่ งม บน ยอดดอย กล่าวได้ว่า อิ่ม บุญ แล้วก็ ปลื้มใจ

สุดๆ