พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหิน

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหิน

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหิน

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหิน หลวงพ่ออู่ทอง ตั้งอยู่ใกล้วัดเขาทำเทียม ที่หน้าผามังกรบิน ณ พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี องค์ หลวง

พ่ออู่ ทองคำ มีความสูง 108 เมตร ฐาน กว้าง 88 เมตร หน้าตักกว้าง 65

เมตร อยู่ในเขตพื้นที่ ราว 100 ไร่ เป็นพุทธรูป แกะ ผา ใหญ่ ที่สุด ใน โลก

ด้วย ความงาม ผิดตา แล้วก็ ผา หิน ที่ รายล้อม องค์ พุทธรูป ทำให้ นักเดินทาง ต่าง

แวะเวียน มา ทำบุญสุนทาน ถ่ายรูปอย่างไม่ขาดสายแทงบอล

ข้างหลังพุทธรูป รอบๆ ผามีการเจาะ ช่อง อุโมงค์ หิน เป็น ถ้ำลึกราว 20 เมตร

ข้างใน อุโมงค์ ติดตั้ง พระ แม่ธรณี บีบ มวยผม พุทธรูป ศักดา ต่างๆ ให้ นักเดินทาง

ได้บูชาบูชา สามารถเดิน ลอดผ่าน ได้ อากาศ เย็นสบาย เพราะเหตุว่ามี ลมพัด

ผ่าน เข้ามา ตลอด มี ทิวทัศน์ รอบด้าน งดงาม มี แอ่งน้ำ ขนาดใหญ่ รวมทั้งศาลา

นั่งดู ทิวทัศน์

การเดินทาง ไป พุทธรูป แกะ ผา

จาก กรุง เทวดา สามารถ เดินทางไป ยัง อำเภอ อู่ ทองคำ ได้ หลาย ทาง ตามสบาย

แม้กระนั้น เสนอแนะ ให้ ใช้ ทาง ถนนหลักเส้น 340 บาง บัว ทองคำ-สุพรรณ

m

ไปสู่ตัว จังหวัดสุพรรณบุรี ไป ยัง อำเภอ อู่ ทองคำ ผ่านวงเวียน หอนาฬิกา อำเภอ อุ่

ทองคำ ทางจากหอนาฬิกา ไปตาม ถนนหนทาง พวงมาลัย แมน หรือ ถนน

หลวง 321 ราว 1.5 กิโลเมตร จะมีจุดกลับรถ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหนทาง ที่

อยู่ ฝั่งตรงกันข้าม เข้าไป ราว 1.5 กิโลเมตร จะ พบถนนหนทางตัด ขวาง ถึง ที่

ตรงนี้ ให้เลี้ยวขวา ไปอีกราว 350 เมตร จะมีถนนหนทาง แยก ทางด้านซ้ายมือ

ทางเข้ามี ป้ายวัด เขา ทำ เทียม เลี้ยวเข้าไป อีกราว 200 เมตร ผ่าน ประตู ปาก

ทางเข้า วัด เขา ทำ เทียม ขับ เลยไป อีก ราว 650 เมตร จะมองเห็น พุทธรูป สลัก

หรือ สามารถ ตั้ง ทาง โดยใช้ google maps ได้เลย