พระราชวังบ้านปืน

พระราชวังบ้านปืน พระราม ราชนิเวศน์ที่นี้ ตั้งอยู่ ที่บนปืน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เป็นวังที่มีความงม งามผิดตาตามสไตส์ยุโรป สร้างยุคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้อยู่หัว รัชกาลที่ 5 มี ความ
ต้องการให้สร้าง พระราชสำนักแบบยุโรป เพื่อ ใช้สำหรับ แปรพระ
ราชฐานในช่วงฤดูฝน สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ราชสำนักที่นี้
นับได้ว่าเป็น ราชสำนักที่ สวยงาม แห่งหนึ่ง ของไทย
ลักษณะ ทางสถาปัตยกรรม
พระตำหนัก ได้ใช้ลักษณะ ทางสถาปัตยกรมแบบ บา โรค (Baroque)
แล้วก็แบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) หรือที่ เยอรมันเรียกว่า จง
เคน สติล(ugendsti) ตัวพระ พระราชวัง จะ ย้ำ ความนำสมัย โดยจะ
ไม่มีลายปูนปั้น สวยพิศดาร ราวกับตึกในยุคเดียวกัน พระตำหนัก
ข้างหลังนี้จะ เน้นย้ำ ในเรื่องของความสูงของหน้าต่าง ความสูงของ
เพดาน ซึ่งกว้างเป็นพิศษ ทำให้พระตำหนักมองใหญ่มโหฬาร
โอ่อ่า สง่างาม แล้วก็เลิศ

แผนผังของ ตัวตึก พระราชวังบ้านปืน สร้างเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อม สวนหย่อม มีสระพุ
ตั้งอยู่กึ่งกลาง ส่วนที่ประทับเป็นอคาร สองชั้นขนาดใหญ่ หลังคา
ทรงสูงรูปโดม ข้างในเป็นโลงสูงมีบ้ไดโค้งขึ้นสู่ชั้นสองซึ่งจัด
เป็น ลักษณะเด่นของ พระตำหนักเนื่องจากว่ารวม สิ่งน่ายกยอไว้ต่างๆ
นาๆ เช่น เสาที่ประดับโดยการใช้กระเบื้องเคลือบ รวมทั้งตกแต่ง ด้วย
โลหะ ขัดมัน เสากลุ่มนี้ แล่น ตลอด จากพื้น เขียน เพดาน ชั้นสอง แล้ว
ก็ประดับโดยการใช้กระเบื้อง เขียวเหมาะกันกับรอบๆ รอบๆ โถง
บันได ที่ศีรษเสาตาม ราวบันได โค้งมีตุ๊กตากระเบื้องรูปเด็กใน
ท่าทางต่างๆ ประดับประดาไว้ รอบรอบๆ โถงบันไดชั้น บนยังมี กรอบ
อุบาย กระเบื้องเคลื่อบ แต่งแต้ม ตาม ช่อง รอบๆufabetอีกด้วย
พระตำหนักข้างหลังนี้ยัง มีสิ่งที่ น่กล่วชมเชยอีกมากมาย กล่าว
อีกนัยหนึ่ง การตกแต่งข้างในแต่ละ ห้องให้มีรูปลักษณ์ ไม่เหมือนกัน
กันไปทั้งยัง สีสันแล้วก็อุปกณ์ ที่ใช้ เป็นต้นว่า รอบๆ โถงบันไดใช้
โทนสีเขียว ห้อง รับประทานใช้โทนสีเหลือง ตกแต่งช่องประตู ด้วย
เหล็กดัด แบบอาร์ต นูโว รวมทั้งแต่งแต้มฝาผนังด้วยแผ่น กระเบื้อง
เคลือบ สีเหลือง สด ตัด กรอบ ด้วย กระเบื้อง เขียวเป็นช่องๆตาม แนว
ยืน โดยกระเบื้องตกแต่งฝาผนังมีลวด ลายนูนเป็นรูปสัตว์แล้วก็
พรรณพืชต่างๆ แทรก อยู่ เป็นช่วงๆ ห้องพระ บรรทม ใช้โทนสี ทองคำ