ล่องเรือทะเลสาบทูน (Lake Thun)

ล่องเรือทะเลสาบทูน (Lake Thun)

ล่องเรือทะเลสาบทูน (Lake Thun)

ล่องเรือทะเลสาบทูน (Lake Thun) นี่เดินมาจนถึงสุด ปลายตรง ท่าเรือ Interlaken West ผู้ใด ที่ถือ Swiss Travel Pass อยู่ล่ะก็ เสนอแนะให้พวกเรา กระโจนขึ้น เรื่อ ได้เลย เพราะว่ามัน

รวม อยู่ ใน Swiss Travel Pass แล้ว จ๊ แล้ว ประเดี๋ยว พวกเรา จะไปล่องเรือ

ทะเลสาบ ทูน (Lake Thun) กัน เพราะเหตุว่านี่ นับว่าเป็น อีกหนึ่ง Things To

Do ที่ จำต้อง ทำเมื่อพวกเรามา ท่องเที่ยว อินเทอร์ ลาเคิน (Interlaken)

จริงๆ พวกเรา สามารถ ล่องเรือได้ ทั้งยัง ทะเลสาบ ทูน (Lake Thun) รวมทั้ง

ทะเลสาบ เบรี ยนซ์ (Lake Brienz) ที่นา จา แม้กระนั้น ฤดูหนาว พวกเรา จะไม่

สามารถที่จะล่อง ทะเลสาบ เบรี ยนซ์ (Lake Brienz ได้ ด้วยเหตุว่า เค้า ไม่ เปิด

(ไม่รู้เรื่อง เนื่องจาก สาเหตุใด บางที่ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องน้ำ) ส่วน ทะเลสาบ

ทูน (Lake Thun) สามารถ ล่องเรือ ได้ตลอดปี เล้ย

เพราะเหตุว่า หลายท่าน เค้า ก็ มา ล่องเรือ รับประทานข้าว ดู ทิวทัศน์ ชิลๆ กัน

เนื่องจากว่า พวกเรา มิได้ จะ ทานข้าว นี่ ก็เลยขึ้นไป ข้างหลัง เรือ ชั้นสองตรง ที่

เป็น ห้อง กระจก พา โนรา มา ที่ มองเห็น ทิวทัศน์เต็มๆ คนไหน ที่ ไม่ได้ตั้งใจ รับ

ประทานข้าว แบบ นี่ ก็ มา ห้อง นี้ ได้ เป็น โคตร ดี ย์ รวมทั้ง ทิวทัศน์งามมากมาย

นั่งเรือ อยู่ เป็น ชั่วโมง จนกระทั่ง ท่เรือ เมือง ทูน (โhun) เมือง นี้ มอง มี ความ

เมือง มากยิ่งกว่า อิน เทอร์ ลา เคิน (Interlaken) อีก แม้กระนั้นเนื่องด้วยนี่ มี

เวลาไม่ มากมาย และก็ มัน เริ่ม เย็น แล้ว ก๊อตก็เลย นั่ง รถไฟ กลับ อินเท อร์ลา

เคิน (Interlaken) เลย // ฮือ เป็น จำเป็นต้อง บอกจริงๆว่า ทริปนี้ ก๊อตมา ใน

ชื่อ สายการบิน SWISS เลยทำให้เวลา น้อยมาก ด้วยเหตุว่า เป้าหมาย ของ ทริปนี้

จริงๆ เป็น มา เที่ยวงาน สกี เลา เบอร์ ฮอร์น (Lauberhorn Ski Race) รายปีนั่นเองอ่านต่อ