วังยะหริ่ง

วังยะหริ่ง

วังยะหริ่ง

วังยะหริ่ง ออกชานเมืองมุ่งหน้าเพื่อเข้าสู่อำเภอ ยะหง ไปยัง วังยะหริ่ง ตั้งอยู่ไม่ ไกลจาก เมืองมากเท่ารนัก สร้างขึ้นในยุครัชกาล ที่ 5 เป็น เรือน ไม้ครึ่งหนึ่ง ปูน

ผลิตขึ้น แบบ สไตล์ ยุโรป ผสมศิลปกรรม พื้นบ้าน และก็ ชวา ตั้ง สูงเด่น อยู่ แกน

กลาง เมือง ยะห ริ่ง ในขณะนี้ นับ เป็นความ ภูมิใจ ของ ชาว ยะหริ่ง ยิ่งนัก ด้วยเหตุ

ว่าสถาปัตยกรรม ทรงคลาสสิค ข้างหลัง นี้ ได้ ปฏิบัติหน้าที่ ต้อนรับ นักเดินทาง

แขก จากต่างประเทศ อยู่ เป็นประจำ ในช่วงเวลานี้ วัง ยะหรึ่ง ยังมี ให้มองเห็น ถึง

ความสมบูรณ์ แม้ว่าจะ แก่ การผลิต วัง ของ เจ้าผู้ครองนคร ยะหริ่งมา นาน ถึง

100 กว่า ปี แม้กระนั้นวัตถุรวมทั้ง หลักฐาน ของ เรื่องราว ตั้งแต่ สมัยคุณ ทวด

ทั้งหมดทุกอย่าง ยัง ถูก สะสม และก็ จัดวาง ไว้ อย่างกับ ใน สมัยก่อน ทุก กระแบะ

มือนิ้ว ทำให้ผู้คนตรงนี้ ยังมีความรู้สึกว่า วังยะหริ่งไม่เปลี่ยนแปลงไป จาก เดิม

ถึงแม้เวลา จะเปลี่ยนแปลง ผ่านไป นาน สัก ขนาดไหน ก็ตาม การเข้าชม ข้างใน

วัง ยะห ริ่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าหาก เดิน ดู แค่เพียง ตัวบ้าน ข้างนอก สามารถ เดิน ดู

ได้แค่เพียง แจ้ง คน เฝ้า สถานที่ ข้างหน้า แต่ว่า ถ้าหาก ปรารถนา เข้าไป ดู ด้านใน

ตัวบ้าน จำต้อง ขอติดต่อ ขออนุญาติ ล่วงหน้า ถาม ข้อมูลอื่นๆ การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานีแทงบอล

แบบอย่างตึก ของ วัง ยะหริ่ง เป็น ตึก 2 ชั้น รูป ตัว ยูดีไซน์ เรือน ด้วย

สถาปัตยกรรม ไทย ชาวมุสลิม ผสม ยุโรป รอบๆ ข้างบน จัด เป็น ห้องโถง ขนาด

ใหญ่ ข้างๆ ของ ตัวตึก ทั้งยัง 2 ด้าน เป็น ห้อง สำหรับ พัก ของ เจ้าผู้ครองเมือง

และก็ ลูกชายลูกหญิง ข้าง ละ 4 ห้อง ส่วนด้านล่าง เป็น ใต้ถุน มีลักษณะ เด่น เป็น

บันได บ้าน โค้ง แบบ ยุโรป มี ช่อง แสงสว่าง ประดับโดยการใช้กระจกสี เขียว แดง

และก็ สีน้ำเงิน โดย ช่องสำหรับเพื่อระบายอากาศ รวมทั้ง สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ทำ

ด้วย ไม้ ปรุเป็นลวดลาย พรรณ ต้นไม้ ตามแบบ ศิลป์ ชวา ผสม ศิลป์ แบบ ตะวันตก

ทำให้วัง มีความสวยสดงดงาม และก็สง่างามมากมาย ยิ่งกว่านั้น ด้านใน วังยะห

ริ่ง ยังเต็มไปด้วย หลักฐาน เรื่องราว ประวัติศาสตร์ ของ เมือง ที่ นี้ ไม่ว่า จะเป็น

เอกสาร ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนแรก เครื่อง โถ ถ้วยจาน รูปภาพ รูปถ่าย

เมือง จังหวัดปัตตานี และก็เมือง ยะหรั่ง ซึ่ง หา ดู ได้ ชู โดยผู้สืบสกุล รุ่นลูก คุณ

หญิง วุจจิ รา เด่น อุดม ได้ กระทำการรักษาไว้