วัดถ้ำสติ

วัดถ้ำสติ

วัดถ้ำสติ

วัดถ้ำสติ ดูพระพุทธรูป สลัก หิน หรือ พระพุทธะ มหาคันธาราช ( พระ ครองเมือง แก้ว) เป็นพุทธปฏิมากรหิน สลัก ที่แกะ จากหิน แกรนิต จากผนัง ถ้ำ ซึ่ง เป็น หิน ธรรมชาติ อายุ

หลาย พัน ปี ใช้เวลา แกะ ราว 6 ปี พระพุทธะมหาคันธาราช (พระ ครองเมือง

แก้ว ) เป็นพุทธรูป ปาง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประทับ นั่ง แขวน พระ บาท วางเอา

ไว้ด้านบน ดอกบัว ต้นแบบ ยุค ทวารวดี มีความสูง โดยประมาณ 3 เมตร 9 ชม.

ฐาน รอง นั่ง แล้วก็ องค์ พระ ยึดติด กับ หิน ของ ถ้ำ เป็น พุทธรูป หิน สลัก แบบ

ลอยตัว ชิดกับตัวถ้ำที่แรก ของ เมืองไทย และก็ เป็น แห่งที่ 2 ของโลก องค์

แรก อยู่ ที่ ประเทศ ศรีลังกา เป็น Unseen ที่ ใหม่ ของ อำเภอ โพธาราม จังหวัด

ราชบรี

วัดถ้ำ สติ มแรกเริ่ม เป็น ที่ฬานักพักพิง พระสงฆ์ ถัดมา ได้เปลี่ยนเป็น สำนักแม่ชี

โดย มี แม่ชีชอ้อน พัวรุ่งเรือง เป็น หัวหน้าสำนัก จนถึงปิ พุทธศักราช 2549

ได้ นิมนต์ พระคุณครู จังหวัดสุรินทร์ รตน โชโต มา เป็น หัวหน้าสำนัก แล้ว ถูก

แต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาส ได้รับ พระราชทาน วิสุง ค้าง ม สีมา ตั้งขึ้น เป็น วัด ป่า พุทธา

ราม

ถัดมา ท่านเจ้าอาวาส มีดำ ริ ที่จะ สร้าง พุทธรูป สลัก เอาไว้ในถ้ำ ก็เลย นำ ต้นแบบ

มาจากพุทธรูป ปาง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่ อินเดีย แล้วสลัก ด้วยศิลปะร่วมสมัย

แบบ ทวารว ดี ผสม กับรัตนโกสินทร์ ส่วน รอบๆ พระ บาท วาง ประทับ บน ดอกบัว

บาน นำ แบบมาจาก หลวงพ่อ ขาว วัด พระ ปฐม เจดีย์ จังหวัด จังหวัดนครปฐม

แล้วต่อจากนั้น เริ่มเจาะ ฝ่าผนังถ้ำซึ่งเป็นหินปูน ให้เป็นซุ้ม สูง 4 เมตร 25

ซม. เมื่อเจาะ ไป ถึงตรงกลาง ซุ้ม พบว่า เป็น หิน แกรนิต ก็เลย สกัด ตัว องค์ พุทธ

รูป จนกระทั่ง เสร็จ ใช้เวลา 6 ปี โดยพุทธรูป หินสลักนี้ มีนาม ว่า พระพุทธะ

มหา คัน ลำธาร ช หรือ พระ ครองเมือง แก้ว

ภายหลัง ไหว้พระ พุทธปฏิมา แล้ว แล้วก็ ไหว้พระ พุทธปฏิมา สลัก อีกหนึ่งความ

พิเศษ ของพระครองเมือง แก้ว หมายถึง ขั้นตอนการไหว้ ขอพร ซึ่งผู้มา สักการ

บูชา จำเป็นต้อง ก้ม กราบ ระหว่าง พระบาท แล้วต่อจากนั้น ลอด ใต้ พระ เพลา (ขา

วนขวา 3 รอบ เพื่อ ได้สมหวัง ใน สั่ง ที่ มุ่งมาดปรารถนา

การเดินทาง

จากอำเภอ โพธาราม ใช้ ทาง เลข 3089 ผ่าน วัด เขา ช่องนายพราน เลยไป

โดยประมาณ 1 กิโลเมตร แล้ว จะมองเห็นสามแยก ให้เลี้ยวขวาตาม ป้าย วัด ถ้ำ

สติ ขับตรงไปเรื่อยตามทางราวๆ 3 กิโล จะ พบ ปากทางเข้า วัด ด้านขวา ขับ

เข้า ตรอก ไป อีก ราว 1 กิโลเมตร