วัดพิชัยญาติการาม คลองสาน

วัดพิชัยญาติการาม-คลองสาน

วัดพิชัยญาติการาม คลองสาน ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เชิงสะพานพุทธ สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุญนาค) น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3  วัดแห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น ภายในวัดมีปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุที่สำคัญ ทั้ง พระปรางค์ 3 ยอด องค์ใหญ่สีขาวโดดเด่น พระอุโบสถ สร้างเป็นศิลปะแบบจีน  ประดิษฐานพระสิทธารถ” หรือ “หลวงพ่อสมปรารถนา”  ซึ่งเป็นพระประธานภายในโบสถ์ ที่มีพุทธลักษณ์ที่งดงามมาก

บรรยากาศภายในวัดมีความสงบเงียบร่มเย็น เหมาะแก่การเข้ามาปฎิบัติธรรม มีเจดีย์สีขาวคู่ โดดเด่น หน้าพระอุโบสถ  เป็นเจดีย์เงิน กับ เจดีย์ทอง สามารถกราบไหว้พระข้างในเพื่อขอพรในเรื่องความมั่งคั่ง ลาภ เงินทอง รวมทั้งยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะบูชา

อุโบสถวัดพิชัยญาติซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และพระประธาน พระสิทธารถ” หรือ “หลวงพ่อสมปรารถนา” พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณ์ที่งดงาม  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัยที่อัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลก  ได้กราบพระประธานแล้วรู้สึกสงบ​ สบายใจมาก​ ด้วยความสงบเงียบภายในพระอุโบสถทำให้มีพุทธศาสกนิกชน มานั่งสมาธิด้วยufabet

วัดพิชัยญาติการาม คลองสาน พระปรางค์สามยอดสีขาวองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ภายในประดิษฐาน พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมน์ พระกันปะ พระโคตม พระศรีอริยเมตไตรย

Wat Phichaiyatikaram  or Wat Phichaiyati is located in Khlong San District, Bangkok. The foot of the Buddhist bridge Built by Somdet Chao Phraya Borom Maha Pichaiyati (Tad Bunnak), Omklao was presented as a royal temple in the reign of King Rama III. This temple is built with Thai-Chinese architecture. Which was a royal style in those days Inside the temple, there are important objects and thawornwatthu, including the three large white pagodas that stand out. The temple is built in Chinese art. Phra Siddhartha enshrines ”or“ Luang Pho Somprongwantana ”which is the Buddha image inside the church. With a very beautiful Buddha image

The atmosphere inside the temple is calm and peaceful. Suitable for entering the practice There are two white stupas outstanding in front of the Ubosot. It is a silver pagoda with a golden chedi, able to pay homage to the Buddha image for wealth, fortune and money, as well as having the Buddha’s relics to worship.

Wat Phichaiyati Temple, which has been influenced by Chinese arts. It enshrines a sacred Buddha image and the Buddha image of Phra Siddharthanok or “Luang Pho Somprasongthana”. It is an ancient Buddha image in the Sukhothai period that was brought from Phitsanulok. After worshiping the president, he felt very at ease with the calmness of the temple that made Buddhist monks. Come and meditate too