วัดรัตนเนตตาราม

วัดรัตนเนตตาราม

วัดรัตนเนตตาราม

วัดรัตนเนตตาราม ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ที่อาคารบ้านเรือน ต่างๆ ข้างในวัด นำ กาบหอยทะเล เอามาตกแต่ง จนกระทั่ง สวย เป็นเอกลักษณ์ เปลี่ยนเป็นความวิจิตรของ งาน พุทธ ศิลป จาก

กาบหอย อันเดียว ในประเทศ ไทย ทำให้วัด ที่ นี้ เป็น อีก หนึ่ง วัด อันซีน ที่ ทั้งยัง

งดงาม แล้วก็ยังแสดงถึง ความนับถือ ใน พุทธศาสนา ของ คนภายใน พื้นที่

เมื่อ เดิน เข้ามา ด้านใน วัด จะ พบ พระนอน ขนาดใหญ่ รวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ

ทั้งยังวิหาร มณฑป หอระฆัง ตกแต่งด้วย กาบหอย สมุทร หลายประเภท

ลวดลาย งดงาม ทั้งสิ้น นี้ เป็นฝีมือ ของ ท่านเจ้าอาวาส และก็พระลุก วัด ช่วย

เหลือกัน ทำด้วยใจจริง หากแม่มิได้เล่าเรียน ทาง ด้าน ศิลป์ มาก่อน ที่ ภายหลัง

ที่เดิน บิณฑบาตร แล้วเจอ หอย แครง ถูก ทึ้งขว้างมาก นาน นับเป็นเวลาหลาย

เดือน นับเป็นเวลาหลายขี้ ก็ ยังคงอยู่ ภาวะ เดิม ไม่ ผุพัง ก็เลยมี แนวความคิด เอา

มาตกแต่งรอบ หอพัก พระ

ตึก หอพัก พระ แก้ว สาม ฤดู หรือ มณฑป เป็นตึก สีส้มอม แดงเด่น ที่ ตกแต่ง

ด้วย ฝ่าหอย สารพัน ประเภท จาก ทะเล บ้าง ทับกัน เป็น ดอกไม้ บ้าง เรียง ออกมา

เป็นลวดลาย อย่าง กลมกลืน แม้กระทั้ง พญานาค ที่รอบๆ ทางขึ้น ก็ ใช้ฝาหอย

แครงเอามาเรียง เป็นเกล็ด รอบๆ รอบ หอพัก แก้ว มีพุทธรูป ที่ตั้งเรียงราย รอบๆ

หน้า หอพัก รวมทั้งอาคารบ้านเรือน ต่างๆ ก็ ประดับโดยการใช้ฝาหอย ด้วย

เหมือนกัน

ส่วน ด้านใน แต่งแต้ม โดย ใช้ หอย กาบ หรือ หาย จาน ตัว ใหญ่ แล้วก็ หอยสังข์ ที่

ศิษย์เอามามอบ เอามา ตกแต่งเรียงราย ให้เป็น รูป ดอกไม้เล็กใหญ่ ทั้งยัง ฝ้า

เพดาน เสา และก็ฝาผนัง แล้วก็ยังมีการนำ รูปปั้น รูป พุทธรูปนูน ต่ำ แล้วก็ลอย

องค์ รวมถึง รูปปั้น นกแก้ว นกขุนทอง มา ติดตาม เสมือน อยู่ ใน ป้าเขาลำเนาไพร

ซึ่ง ใน ส่วนนี้ ปลดปล่อย ไว้ เป็นสีธรรมชาติ ของ หอย ไม่มีการ แต้ม แต่ง ส์ อะไร

ก็ตามซึ่งมี ความสวยตามแบบ ธรรมชาติแทงบอล

ต่อจาก หอพัก พระ แก้ว เป็น ตึก ที่ มี พระราหู อยู่รอบๆ ประตู ปากทางเข้า ซึ่ง

ภายใน มี พุทธรูป ซึ่ง เป็น พระประธาน ขนาดใหญ่ เพดาน โดยรอย รม ถึง ประตู ฝั่ง

ข้างๆ ประดับโดยการใช้กาบหอย หลายสี เป็น รูป ดอกไม้ โค้ง ไปตาม รูป ตึก

ประณีตและวิจิตรบรรจงงาม มากมาย

รูปปั้น บันได พญานาค สีขาว ข้างหน้า พิพิธภัณฑสถาน ซึ่งเป็นตึกแบบ ทรงไทย

ประดับโดยการใช้ฝ่าหอย สี ธรรมชาติ มอง สะอาดตางาม ต่อไป หมายถึง ลาน

ธรรม บรรยากาศ ร่มรื่น มีพุทธรูป ขนาดใหญ่ รวมทั้งขนาดเล็ก อยู่ รอบๆ ฟุตบาท

ข้างหลัง วัด เป็น จุดสำหรับชมวิว ซึ่ง ทำเป็น สะพานไม้ไผ่ ขอบ ท้องนา แล้วก็

กระต๊อบ ไม่ ไผ้ สำหรับ นั่งพักผ่อน วัด รัต นเนต ตารา ม สวยรวมทั้งมี เอกลักษณ์

มีคุณค่า แก่ การมา ดู และก็ สักการ