ศาลาแก้วกู่ หนองคาย

ศาลาแก้วกู่ หนองคาย

ศาลาแก้วกู่ หนองคาย

ศาลาแก้วกู่ หนองคาย ตั้งอยู่ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ มี ทั้งยัง คนประเทศไทย และก็ ฝรั่ง แวะเวียน มา เยี่ยมชม

เยอะมาก เนื่องจากว่า เต็มไปด้วย รูปปั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดใหญ่ ที่ มี ความ

แปลก ตา ปริมาณ รวม กว่า 200 องค์ โดยมีพุทธรูป รูปภาพ ของ พระพุทธเจ้า

ทวยเทพ ฮินดู บุคคล ในศาสนาคริสต์ ความเชื่อถือ ท้องถิ่น รวมทั้งผู้แสดง จาก

รามเกียรติ์ เป็น สถาปัตยกรรม ที่ ดั้งเดิม แล้วก็สวยงาม มอง สวยสดงดงาม หรู

สวน ที่ นี้ถูกทำขึ้น โดยปุ บุญ เหลือ สุรีรัตน์ ภายใต้แนวความคิดว่า “ทุกศาสนา

สามารถ อยู่รวมกัน ได้” รวมทั้งให้เป็น สถานที่ แทน ภาพ ดินแดน ที่ การหลุดพัน

จากกิลสทั้งสิ้น” โดยเสีย เข้าชม สวน ชาวทย เสียค่าเข้าชม เด็ก 10 บาทแทงบอล

แก่ 20 บาท ฝรั่ง 40 บาท เมื่อเข้าไป ด้านใน ราวกับ หลุด เข้าไป อยู่ ใน ดินแดน

เทวดา ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเหตุว่าเต็มไปด้วย โดย เทวาลัยต่างๆ ด้วยศิลป์ ปูนปั้น ที่ ให้

ความรู้ความเข้าใจ สึก ต้องใจ ทั้งยัง น่าเคารพ และก็ น่ายกย่อง อย่าง สะพรึ่งกลัว มี

พลัง ทุก จุด ราวกับ ชีวิต รวมทั้ง ความรู้สึก

รูปปั้น มี รายละเอียด เรื่องราว เกี่ยวกับ พุทธประวัติ ตั้งแต่เกิด รู้แจ้งเห็นจริง ตาย

รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ ตาม ต่ำนานความศรัทธา ใน พราหมณ์ ฮินดู รวมทั้ง คริสต์

รวมทั้งมีงานประติมากรรม นิดหน่อย ซึ่ง ได้เลียนแบบ เอา สถานะการณ์ จาก

วรรณคดี ภาษิต โบราณ หรือ นิทานพื้นบ้าน เอามาแสดง ไว้เช่นเดียวกัน รอบๆ

ฐาน ของเทวาลัย กลุ่มนี้ จะมีคำชี้แจง สลัก เป็น “ภาษาไทย อีสาน” และก็”

ภาษาไทย ภาคกึ่งกลาง” เล่าถึงเรื่องราวซึ่งเกี่ยว กับงานนั้น เพื่อ นักเดินทาง ได้

อ่าน ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ไป พร้อม

นอกนั้น ยังมี ตึก สำนัก ศาสนาพุทธ แก้ว คู่ ความสูง สาม ชั้น สถาปัตยกรรม เอา

อย่างสุเหร่า บนหน้าบัน ของตึก จารึก เครื่องหมาย โอม รวมทั้งอักษรไทย ศาลา

แก้ว กู่ โดยข้างบนสุด เป็นที่ตั้ง ร่าง ของ ปู บุญ เหลือ สุรี รัตน์ ที่ ใส่ ใน และไม่

เปื่อยยุ่ย ทำให้สร้าง ความพิศวง แก่ คนที่ เชื่อถือ ใน ตัว ท่านเป็นอย่างยิ่ง