สร้างบ้านให้ถูกทิศวางผังให้ถูกทาง

สร้างบ้านให้ถูกทิศวางผังให้ถูกทาง

สร้างบ้านให้ถูกทิศวางผังให้ถูกทาง โดยธรรมดา ทาง ของ ดวงตะวัน ในบ้าน พวกเรา จะ เริ่ม ขึ้น จาก ทิศตะวันออก อ้อม โค้งไป ทางด้านทิศใต้ และก็ ตก ทางทิศตะวันตก โดยเหตุนั้น ทิศใต้แล้วก็ ทิศ

ตะวันตก เป็น ด้าน ที่ ได้รับ ความร้อน เยอะที่สุด ของ วัน ซึ่ง จะ เป็น แบบนี้ 8-9

เดือนต่อ ปี การกำหนดตำแหน่ง ห้อง ในบ้าน ใน ด้านนี้ จำเป็นจะต้อง เป็น ห้อง ที่

อยาก ความร้อน ตัวอย่างเช่น ส้ม หรือ ส่วน ชะล้าง ควรจะ หลบหลีก การวาง

ห้องนอน หรือ ห้อง ที่ จะต้อง ทำกิจกรรม ช่วงค่ำ ถึง เย็น ส่วน ทิศตะวันออก จะ โดน

แสง ใน ช่วงเช้า ถึง เที่ยงตรง ซึ่ง เป็น แดด ที่ ไม่ แรง นัก ทิศเหนือ เป็น ด้าน ที่ รับ

แสงตะวัน ต่ำที่สุด ด้วยเหตุนี้ สอง ด้าน นี้ จึงต้องควรวาง ตำแหน่ง ของ ห้อง ที่ ไม่

อยากความร้อน อาทิเช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ ควรจะ

จัดวางด้าน แคบ ของตัวบ้าน หันไป ทาง ทิศตะวันออก แล้วก็ ตะวันตก ซึ่ง เป็น

ด้าน ที่ รับ แสงตะวัน เพื่อ มีพื้นที่ ฝาผนัง ที่ รับ แสงตะวัน ต่ำที่สุด เนื่องมาจาก ฝ่า

ผนัง ตึก จะ ดูดซึม ความร้อน เอาไว้ในตอนกลางวัน และก็ คาย ความร้อน ออกมา

ใน ช่วงกลางคืน ด้วยเหตุนั้น เมื่อมี พื้นที่ ฝาผนัง ที่ ได้รับแสง แดด น้อย ก็เลยกลืน

ความร้อน ใน จำนวน น้อย แล้วก็ คายความร้อน ออกมา น้อย เช่นเดียวกัน ทำให้ใน

บ้าน ไม่ ร้อน จนกระทั่ง กำเนิด ไป ใน ตอนกลางคืน

การใช้ แสงสว่าง ธรรมชาติ จะ ช่วย ประหยัดไฟ ใน กลางวัน แต่ว่า จะต้อง นึกถึง

ความร้อน ที่มา พร้อมด้วย แสงตะวัน ด้วย โดยเหตุนี้ การออก แบบ ช่อง แสงสว่าง

แล้วก็ การจัดวางตำแหน่ง เพื่อ ใช้ประโยชน์ อย่างเต็มเปี่ยม จาก แสงสว่าง

ธรรมชาติ ต้องเป็น ช่อง เปิดช่อง ด้าน ทิศเหนือ เนื่องจากว่า มี ความ คงเดิม ของ

แสงสว่าง ทั้งวัน และก็ ยัง ได้รับ ความร้อน จาก แสงตะวัน ต่ำที่สุด แทบจะตลอด

ทั้ง ปี ฉะนั้น การจัด วางต่าแหน่ง ห้อง ที่ ใช้งาน ใน กลางวัน เยอะที่สุด อย่าง ห้อง

รับแขก จำเป็นจะต้อง อยู่ ทาง ทิศเหนือ เนื่องจาก จะ โดนแสง ธรรมชาติ อย่างพอ

เพียง และไม่ ร้อน จนถึง เกินความจำเป็น ลม ประจำ ฤดู ของ เมืองไทย จะ พัด จาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง จะ เป็นลมเป็นแล้งหนาว ใน ตอนหน้าหนาวออกแบบบ้าน และก็

จาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่จะ พัดพา ความชื้น จาก ทะเลภายในตอนหน้าร้อน และ

ก็ฤดูฝน โดยเหตุนี้ จำเป็นที่จะต้อง วาง ด้าน ยาว ของ บ้าน หัน เข้าพบ แนวทาง ลม

ให้ลมธรรมชาติ พัดไปสู่ตัวบ้าน เพื่อเป็นการระบายอากาศ รวมทั้ง ความร้อน ออก

ไป ให้ได้มาก ที่สุด การกำหนดต่ำแหน่ง หน้าต่าง และก็ ประตู เพื่อ เป็นวิถีทาง ให้

ลม เข้า แล้วก็ ออก จะต้อง มอง แนวทาง ของ ลม เป็นหลัก และก็ตำแหน่ง ของ

หน้าต่าง ที่ เยื้อง กัน จะ ช่วย บังคับ แนวทาง ให้ลม ไหลผ่าน ห้อง ต่างๆ ได้ ทั่วถึง

อีกทั้ง ห้อง ทำให้ด้านในภาย เย็นสบาย รวมทั้ง ช่วย ออม ค่าไฟ สำหรับ แอร์ ได้