สะพานซูตองเป้

สะพานซูตองเป้

สะพานซูตองเป้

สะพานซูตองเป้ ตั้งอยู่ที่บ้าน กุงไม้สัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจาก เมืองราวๆ8 กม. มีความกว้าง 2 เมตร ยาว ราวๆ 500 เมตร เป็นสะพานไม้ ซึ่ง เปลี่ยน

เป็น สถานที่เที่ยว ที่ เป็นที่ชื่นชอบ อีกแห่งหนึ่ง ซู โคน ง กระเป้า เป็นภาษาไท

ใหญ่ หมายความว่า อธิษฐาน เสร็จ หรือบางบุคคล ก็ พูดว่า มีความหมายว่า การ

บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง มีความเชื่อกันว่า ถ้าเกิด ได้มา ยืน อยู่ กึ่งกลาง สะพาน แล้ว

อธิษฐาน ขอความ การบรรลุผล อะไรก็แล้วแต่ ก็ จะ เจอ กับ ความสมใจ ถือได้ว่า

เป็น สะพานไม้ไผ่ ที่ ยาว ที่สุด ในประเทศ ไทย สะพาน ซูโคน ง กระเป้า เป็น

สะพาน ที่เกิดขึ้นมาจาก ความเชื่อ แล้วก็ การร่วมแรงร่วมใจ ของ พระสงฆ์ รวมทั้ง

ราษฎรกุง ไม้สักที่ต่าง ก็ ช่วยเหลือกันลงแรง สาน พื้น สะพาน ด้วย ไผ่ ทอด ยาว

ไป บน นา ของ เจ้าของที่ อุทิศ ผืน ท้องนา มอบให้ โดย สร้างเพื่อ เชื่อมต่อ

ระหว่าง สวน ธรรม ภูเขา สมะ รวมทั้ง หมู่บ้าน กุ ง ไม้สัก ผ่าน ผ่านนา แล้วก็ แม่น้ำ

สาย เล็กๆ เพื่อ พระสงฆ์ แล้วก็ ประชาชน ที่อยู่ อีกฝั่ง ได้ ใช้เดินทางไป โกรธ

หว่าง หมู่บ้าน ได้ สบาย เพิ่มขึ้น

ด้วย ความสวย คลาสสิก เป็น เอกลักษณ์ ของ สะพาน กับ ที่ พิง ผ่า นา ที่ ปิดล้อม

ด้วย ช่องเขา รวมทั้ง สาย หมอก คลอเคล้า แสงแดด ใน เช้า รวมทั้ง ภาพ นักเดิน

ทาง ที่เผ้าคอยตักบาตร

เป็น ภาพ เสน่ห์ ใน รุ่งแจ้ง ที่ หลายๆคน ต่าง หลง ไหล ที่ ต้องการจะ มา เยี่ยม

สะพานไม้ ที่เชื่อถือ นี้ ซักกาลครั้งหนึ่ง ซึ่ง ถ้ามา ในฤดู ฝน ใน ตอนเดือน

กันยายน -ปลายต.ค ก็จะได้เจอ กับชายทุ่ง ทุ่งนา เขียวชอุ่ม รวมทั้ง ในตอน

ต้น ถึง ช่วงเวลากลางเดือน เดือนพฤศจิกายน ซึ่ง อยู่ ใน ช่วงปลาย ฝน ต้นหนา

วก็ จะได้ เจอ อาหาร ออกรวง เหลือง ทองคำแทงบอล

ถ้าหาก นักเดินทาง ท่าน ใด ที่ ต้องการจะ มา สัมผัส บรรยากาศ และก็ ร่วม ทำบุญ

ทำกุศล ใส่บาตร พระจะเริ่ม บิณฑบาตราวๆ เวลา 06.00 น. ของทุกๆวัน โดย

ท่าน จะ เดิน จาก สะพาน ฝั่ง สวน ธรรม ภูเขา สมะ ไป เรื่อย กระทั่ง สุด สะพาน ไป ยัง

หมู่บ้าน และก็จะ เดิน กลับ ผ่าน มายัง สะพาน รวมทั้ง กลับไป ยัง สวน ธรรม ฯ

ราวขณะ 7 นาฬิกา – 8 นาฬิกา ซึ่งถ้ามาไม่ทัน 6 นาฬิการุ่งเช้า ก็สามารถ

มาร อขณะนี้ ก็ได้

จาก เมือง แม่ฮ่องสอน ให้ ใช้ ทาง แม่ฮ่องสอน – ปาง มะ ผ้า ( ถนนหลวงเลขลำดับ

1095) ทางเดียว กับ ทางไป ภูเขาโคลน โดย สามารถ เข้าได้ 2 ทางหมายถึง

ทางแรก กำลังจะถึง ก่อน เป็น ปากทางเข้า ทาง สวน ธรรม ภูเขา สมะ จาก ปากทาง

เข้า ผ่าน ทาง ดินแดง ลูกรัง ไป ราว 400 เมตร แล้ว เดิน ขึ้นไป ยัง สวน ธรรม ภูเขา

สมะ ก็ จะ พบ กับ สะพานไม้ ทอด ยาว ไป ยัง ระดับล่าง เดินลง ไป เรื่อย จนกระทั่ง

สะพานฝั่งกลุ่มบ้ากุงไม้ สัก