ห้วยกระทิง

ห้วยกระทิง

ห้วยกระทิง อ่างเก็บน้ำหมาน จังหวัดเลย หรือ ประชาชน เรียก ว่า “อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง”สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ อยู่ภายในเขตพื้นที่ วนอุทยานหริรักษ์ เป็น

อ่างเก็บน้ำ ส้น เขื่อนดิน มีครอบคลุมพื้นที่ โดยประมาณ 1,500 ไร่ บรรยากาศ

สวยปิดล้อมด้วย ขุนคีรี สุง ต่ำ ลดหลั่น กันไป รวมทั้งคงไผ่ เขียวชอม

อ่างเก็บน้ำ ที่นี้ นักเดินทางสามารถ เช่ารถจักรยาน มา ปั่น เล่น รอบๆ ส้น เขื่อน

ยาว กว่า 800 เมตรได้ หรือ จะเพิ่มเติ ความมีชีวิตชีวา จากลงเล่นน้ำ รวมทั้ง

ล่องแพ ไผ่ ดู บรรยากาศ บริเวณ อ่างเก็บน้ำ กิจกรรม ไฮ ไลท์ สุด แอดเวน พบ ร์ ที่

นักเดินทางผู้รัก การเสี่ยงภัย ตื่นเต้น ไม่สมควรพลาด

การเดินทาง : ให้ขับขี่รถไป ทาง สาย เลย -ภูเขา เรือ โดยประมาณ 15 กม.

ผ่าน บ้านป่า ม่วง บ้าน กอ ไร่ ใหญ่ บ้าน เสี้ยว ใต้ พอเพียง ถึงที่หน้าบ้าน เสี้ยว

เหนือ ให้เลย ไป อีก หน่อยเดี่ยว จะ พบ ทางแยก ขวา รวมทั้งมี ศาลา ริมถนน

ให้เลี้ยวขวา เข้า อีก ราว 5 กม. (ใกล้จะถึง สถานที่ ล่องแพ ห้วยกระทิงอ่านเพิ่มเติม