อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ ใน เขตลำคลอง สาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำขึ้น ตอบสนอง กระแส
ความคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที
จะให้ รักษาตึกเก่า ใน บริเวณ นิวา สส ถานเดิมครั้ง ทรง พระเยาว ของ สมเด็จ
คุณย่า ให้เป็นพิพิธภัณฑสถาน สรรเสริญ จัดโชว์เรื่องราว เกี่ยวกับ พระราช
ประวัติ ของท่านให้ ได้ศึกษาเล่าเรียน และก็ เป็น สวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ
บริหารร่างกาย ของคน ชุมชน ยิ่งไปกว่านี้ ยัง ได้ สัมผัสกลิ่น ใน อดีตกาล ผ่านตึก
ตั้งเติมต่างๆ ข้างใน อุทยานฯ แปลงเป็น จุดเช็คอินถ่ายงาม ในสไตล์วินเกจได้
อีกด้วย
เมื่อมาถึง สามารถหยุด รถยนต์ไว้รอบๆ ปกหางเข้า ได้ โดย เสีย ค่หยุด คันละ
20 บาท ด้านในสวนสมเด็จคุณย่า มีพื้นที่กว้างใหญ่ ข้างหน้า มีตัน ไม้ขนาด
ใหญ่ ที่รอให้ร่มเงา และก็ ยังเป็นลานสำหรับ ใช้ดำเนินกิจกรรม ต่างๆด้านใน
สวนด้วย ตรงนี้ เปิด ให้ เข้าชมฟรี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง คงไว้ ซึ่ง พระ ความเป็นอัจฉริยะ พระ
ปัญญาสามารถ สมารถ พระราชจริยวัตร รวมทั้ง พระราชกรณียกิจ ทั้งสิ้น ล้วน
เป็นคุณแก่ประเทศชาติ เมื่อ ท่นเสด็จ สิ้นพระชนม์ ในฐานะ ที่ ทรงมี พระ ราช
คุโณปการแก่ประเทศ รวมทั้งพลเมือง อย่างมากมายมหาศาล

ก็เลยมีการ สร้าง พระราชานุสาวรีย์ เพื่อ เป็น ที่ระลึนึกถึง นึกถึง บุญคุณ ใน สมเด็จ
พระ ศรีฯ ไว้หลายที่ ดังเช่นว่า ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ มีลักษณะ เป็น รูปถ่าย
สมเด็จพระ ศรี ฯ ขนาดใหญ่ กว่า ท่าน จริง บางส่วน ประทับ นั่ง ใน พระ ท่าทาง
บรเทา ตั้งค้นในสวนข้งหนของสวน ดิน ใต้ฐานพระราชานสาวรีย์นั้น เอา
มาจาก สถานที่ ต่งๆ ที่ทนเคย เดินทางไป ประกอบ พระราชกรณียกิจ
ข้างในสวนมีต้นไม้ปกคลุมทางเทรอบๆ มีที่ ให้นั่งพักผ่อน ทาง วิ่ง รอบสวน
มีแผ่นหิน สลักขนาดใหญ่ แสดง พระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ภาพ สลักแผ่น หินทราย ทาง ทางด้านไตนแสดงพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระศรีนครินทรบมราชชน ใน เขตแดน กันดาร รวมทั้ง ทางเหนือแสดง
ขบวนแห่ ไหว้สา แม่ฟ้า หลวง ของ ชาว ล้านนา

Princess Mother Memorial Park, or Somdej Yaeya Park, located in Khlong San District. Bangkok Built in response to the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, King Rama IX, to preserve the old buildings in the Niwas district,ufabet formerly of Her Royal Highness Princess Mother. To be a museum in honor of the exhibits about the royal history of the King to study. As well as a recreation park for the exercise of the community In addition, you can also experience the aura of the past through various old buildings within the park. Became a check-in point for taking beautiful photos in vintage style