อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน เรียกสั้นๆ ว่า หยางหมิงซาน นับว่าเป็น 1 ใน 9 สวน สำคัญ ของไต้หวันเลยค่ะ โดย หยางหมิงซาน เนี่ย ครอบคลุม สองเมืองใหญ่ ของ ไต้หวัน เลย

เป็น เมืองไทเป รวมทั้งเมืองนิ้วไทเป มีความดัง ในเรื่อง ของ ดอกซากุระ แร่

ซัลเฟอ ร์ บ่อไอเดือด รวมทั้ง ภูเขาไฟ ซี สิงซาน (Qixingshan) ที่สูง ที่สุด ใน

ไต้หวัน และก็ ได้ สงบ ลง เป็นระเบียบ แล้ว

การเดินทางไป หยางหมิง ซาน (Yangmingshan)

บอก พื้นฐาน ก่อน ว่า พวกเรา ไม่สามารถที่จะไป ห ยาง หมิง ซาน

(Yangmingshan) ด้วยรถไฟ ได้ นะ เอ็ง ร พวกเรา จำเป็นต้อง นั่งรถโดยสาร

ประจำทาง ไป ต่อไปนี้ ให้พวกเรา มาขึ้นต้น ที่ สถานีรถไฟ Jiantan แล้ว นั่ง

รถยนต์ เมล สาย R5 ลงสุด สาย ที่ ป้าย ห ยาง หมิง ซาน เลย มัน จะ ราวกับ เทอมิ

นอลรถเมล์ หยุด หลายๆ คัน ต่อไปนี้ ให้ พวกเรา นั่ง สาย 108 ที่ หยุดอยู่ ที่ตรง

นั้นเพื่อนั่ง ถัดไป ยังจุดด่างๆ แบบ อ็อป ปิ้ง ใน สวน หยาง หมิง ซาน ได้ โดย พวก

เรา จะ Hopping ลงที่ป้ายตามนี้

อุทยาน ธรรมชาติ ต้าเถือน (Datun Nature Park)

เมื่อพวกเรา ลงรถเมล์ สาย 108 ป้าย Er Zi Ping มัน จะมี 2 ทางแยก ออกไป

ทางซ้าย มัน จะเป็นฟุตบาท ไปยัง Er Zi Ping ระยะทางราวๆ 1.6 กม. ใช้เวลา

ราว ชั่วโมงนั่งถ้ากิด ใครกันแน่ พึ่งพอใจก็เดิน ไป ได้เด้อ เนื่องจากว่า อากาศ

ร้อน มากกว่า กรุง เทวดา นี่เลย ขอ เดิน เพียงแค่ ใกล้ๆ เดิน ไป ยัง ทางด้านขวา ที่

เป็น ทางเท้า ไป ยัง สวน ธรรมชาติ ต้าเถือน (Datun Nature Park) แทน ซึ่ง

ตรงนี้ จะ เป็น ที่พักผ่อนหย่อนใจ ของคนไต้หวัน มีศาลา ให้เค้า นั่ง ปิคนิค กัน

ด้วย

เสี่ยวโหย่วเคิง (Xiao You Keng/小油坑)

เพื่อน โหย่ว เคิง (Xiao You Keng) มี ฮไลท์ อยู่ สอง อย่าง เป็น การมาดู บ่อไอ

เดือดที่ มีละอองน้ำ ผุด เป็น ควัน ขึ้นมา อยู่ แถม ยังมี กลิ่น ก๊าซ ซัลเฟอ ร์ ฉุน แบบ

เบาๆ ให้พวกเรา สูดกลั่น แบบ สดชื่น อีกด้วย ไม่ต้องตระหนกตกใจ เป็น พวกเรา

ไม่ต้อง ถึงกับขนาด เอามา ส์ก มา ใส่ ปิด จมูก นะ มัน มิได้ แรง ขนาด นั้นอ่านต่อ