อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ตั้งอยู่บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ และตั้งอยู่บ้านโคกใหม่ คุ้มบุ่งนางเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลแซงบาดาล และ ตำบลมหาไชย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2540 ufabetเป็นสถานที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ มีบรรยากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การออกกำลังกาย เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ปัจจุบันมีร้านอาหารเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และมีแพไม้ไผ่ไว้คอยบริการทางน้ำอีกทางหนึ่งด้วย

อ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก บรรยากาศรอบๆล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่
เหมือนกับภาพวาดตอนเด็กๆเลยครับ มีภูเขาแล้วก็มีแอ่งน้ำ

นอกจากนี้ยังมีสะพานมาประณีตที่ใช้ข้ามไปยังเกาะแก้วเบญจรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ
ภายในเกาะมีอนุสรณ์เจ้าเมืองต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และประดิษฐานพระพุทธสมเด็จชุมเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ หล่อด้วยโลหะทอง เหลืองรมดำ จำลองจากพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์