เปลี่ยนพื้นห้องนอน สำหรับผู้สูงอายุ

เปลี่ยนพื้นห้องนอน สำหรับผู้สูงอายุ

เปลี่ยนพื้นห้องนอน สำหรับผู้สูงอายุ

เปลี่ยนพื้นห้องนอน สำหรับผู้สูงอายุ สำหรับ บ้านที่มีคนแก่ สิ่งที่ ควรจะให้สำคัญ มาเป็น ลำดับที่หนึ่ง เป็น ความปลอดภัย เวลาที่ดำเนินชีวิต อยู่ ข้างในบ้าน โดยเหตุนี้ การออก แบบ บ้าน จะต้อง

มีความกลมกลืน กับการใช้ ชีวิต ของคนชรา เป็นหลัก ซึ่งควรที่จะเลือก วัสดุ

อุปกรณ์ ที่รอง รับ ความปลอดภัย ของ คนวัยชรา ทั้งยัง การออกแบบรวมทั้ง

ตกแต่งบ้าน ต้องมี พื้นที่ สำหรับในการ เดิน อย่างสะดวก สบาย ไม่มี เครื่อง

กีดขวาง หรือ วางแบบขั้นบันได ที่สุง ชัน กระทั่ง เหลือเกิน

แล้วก็เพื่อ กันการลีน ลั่ม ควรที่จะทำการเลือกพื้นกระเบื้องห้องนอนที่ เหมาะกับ

คนวัยแก่ ซึ่ง การ เลือก ปูพื้น ด้วย กระเบื้อง ไว นิล นับว่าเป็น สิ่ง ที่ ตอบ ปัญหา

โดย ช่วยลดการเกิด อุบัติเหตุ ลื่นล้ม มอบ ความปลอดภัย แก่คนวัยแก่ อย่าง

มากมาย

จุดเด่น ของ การปูพื้น กระเบื้องไว นิล

เป็นหลัก กระ เบื่อ ง ยางซึ่งสามารถยึด เกาะ ก้าวหน้า ช่วย ลด การเสี่ยงต่องการ

ลื่นล้ม รวมทั้งอุบัติเหตุ อื่นๆรับออกแบบบ้าน

มีคุณลักษณะ กันน้ำ ได้คิบได้ดี ไม่นำมาซึ่ง เชื้อราคำ

พื้นมีสัมผัส ที่นุ่ม ไม่ทำให้มีความรู้สึก เย็น เท้า

– มีลวดลาย สวยสดงดงาม เหมาะสม สำ ปูพื้น ใน ทุกรอบๆ ของ บ้าน

พื้น ควรจะมี ความฝืด

เพื่อ ปกป้อง อุบัติเหตุ ที่ มีโอกาสเสี่ยงต่อ การ ลื่นล้ม ควรที่จะทำการเลือก

กระเบื้อง ที่ มีความฝืด แล้วก็ สามารถ ยึด เกาะได้ดิบได้ดี ทั้ง ปราศจากความ

แวววาว จนถึง เกินความจำาเป็น โดย ชี้แนะ ให้เลือก กระเบื้องยาง เนื่องด้วยมี

ความฝืด และก็ ช่วย กันการลืน ล้ม เจริญ รวมทั้ง แม้ มี รอบๆ ที่ อยากได้ ปูพรม

ควรจะ ติดขอ บ หรือ เก็บ มุม ของ ประพรม ให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อ คุ้มครอง

การ เดิน สะดุด ล้ม ของ คนภายใน บ้าน

ไม่สมควรมี พื้นต่ง ระดับ เยอะเกินไป

พื้น ต่างระดับ นับว่าเป็น ปัญหาสำคัญ สำหรับเพื่อการ เดิน ของคนวัยชรา ด้วย

เหตุนี้ ควรจะ ทำ ทางลาด พร้อมกันไป ใน ทุก รอบๆ ที่ มีการพื้นต่าง ระดับ โดยพื้น

ต่าง ระดับ 1 เมตร ควรจะมีทางลาด ยาว 12 เมตร ด้วยเหตุว่า คนสูงอายุ ไม่

อาจจะ ชูเท้า เดิน ได้ ถนัด และไม่ สามารถ กะ จัง หกวะ เท้า ให้ พอเหมาะพอควร

ได้

จัดตั้ง ราว จับ เพื่อ ประคอง ตัว

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ครั้ง รุนแรง ควรจะ จัดตั้ง ราว จับ ใน ระดับ

80-90 ซม. เพื่อเป็นการประคองตัว ให้สามารถ เดินเห็น ได้อย่างสะดวก โดย

รอบๆ ที่ จะต้องมี ราว จับ สูงที่สุด เป็น ใน ห้อง เนื่อง เป็น ที่ ที่ มี การเสี่ยง ลื่นล้ม สูง

โดน ราว แตะต้อง จัดตั้งอย่างแน่นหนา แล้วก็สามารถ รองรับ น้ำหนัก เจริญ อีก

ด้วย