แก้ปัญหาทางเดินในสวน ดินยุบตัว

แก้ปัญหาทางเดินในสวน ดินยุบตัว

แก้ปัญหาทางเดินในสวน ดินยุบตัว

แก้ปัญหาทางเดินในสวน ดินยุบตัว วีธีปรับปรุงพื้นฐาน มาฝากกันนะครับ อันดับแรก ควรจะรื้อถอนแผ่นทางเท้าออก เพื่อเก็บวัชพืช หรือ เศษสิ่งของ ข้างล่าง ของ แผ่น ออก แล้วต่อจากนั้น บด

อัด ผิวดิน ให้ แน่น รวมทั้ง ปรับระดับ ของ ดิน ส่วน ที่ มีน้ำ ท่วม ขังด้วยการโรยทรายหยาบ

เมื่อ ผิวดิน เรียบ เท่ากัน ก็ดีแล้ว ก็เลย แซะ ให้ เป็น ร่อง พอดิบพอดี กับ แผ่น

ฟุตบาท (เพื่อ ช่วยล็อก ไม่ ให้แผ่น ฟุตบาท โยกเยก) ต่อจากนั้น นำ แผ่น

ท่างเท้า ที่ชำระล้าง เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้ว มา วาง ใหม่ ให้ สูงยิ่งกว่าระดับ พื้น

ดิน นิดหน่อย โดย ให้เสมอ กับ ระดับ ที่ โรย ก้อนกรวด หรือ ปลุก ต้นหญ้าเพื่อ

ความงดงาม (ในเรื่องที่ แผ่นฟุตบาทมี ขนาด มิได้มาตรฐาน บางทีอาจ ควรมี

การขุดแต่ง หน้า ดิน ให้ได้ ระดับ หรือ ใช้ หินเสม ด้านล่าง เล็กน้อย เพื่อ ทาง

เดิน ได้ระดับ ที่ เสมอกัน )เพียงแต่ นี้ คุณ สามารถ เดินเที่ยว ใน สวนได้ โดย

สวัสดิภาพ แล้ว นะครับรับออกแบบบ้าน

แม้รอบๆ ที่ต้นหญ้าตาย เป็น หย่อม เป็นผลมาจาก สนาม เป็น หลุม ที่ มี ขนาด ไม่

ใหญ่มาก คุณอาจ ใช้กรรมวิธีการโรย ทรายหยาบ ลง ไป ใน หลุม นั้น จนได้ ระดับ

แล้วก็รอคอย ให้ ต้นหญ้า ใน หลุม นั้น แทง ยอด ขึ้นมา จนถึง เต็ม หลุม ทราย

หรือ ถ้าเกิด ส่วน ที่ ต้นหญ้าตาย เป็น หลุม ขนาดใหญ่ อันดับแรก ที่ คุณ จำเป็นต้อง

ทำ เป็น ขุดหน้า ดิน บริเวณรอบๆ ส่วน ที่ วิ่น ให้เป็น รูปสี่เหลี่ยมลึกลงไป โดย

ประมาณ 5 ซม. และก็ ปรับ ที่ ให้เรียบ ด้วย ทรายหยาบหรือหน้าดิน ต่อจากนั้น

นำ แผ่น ต้หญ้า ใหม่ ที่ มี ขนาด เสมอกัน มา ปะ แทนที่ สั่งสำคัญภายหลัง แปลง

ต้นหญ้า แล้วตอนแรก ควรจะ รดน้ำ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อ ต้นหญ้า แตก ราก ก้าวหน้า

ขึ้น เพียงเท่านี้สนาม ของ คุณ ก็กลับมางามดังเดิม แล้ว ครับผม