โครงสร้างบ้านไม้

โครงสร้างบ้านไม้

โครงสร้างบ้านไม้

โครงสร้างบ้านไม้ เมืองไทย ตั้งอยู่ใน เขตร้อนขึ้น ที่มีอากาศออกจะร้อนตลอดทั้งปี และก็มี พันธุ์พืชเนื้อ แข็ง ที่เหมาะสมกับการสร้างบ้าน อยู่ มาก บ้านไม้เรือน ไทย ก็เลยเป็น

สิ่ง ที่นิยมนำมาปลูก สร้าง มา แต่ว่า สมัยก่อน ซึ่ง องค์ประกอบ บ้านไม้ จะมี ความ

ไม่เหมือนกัน ไปตามความคิดรวมทั้ง ลักษณะของอากาศ แล้วก็ สภาพแวดล้อม

เนื้อหานี้ ก็เลย ขอนำ เสนอ เกี่ยวกับ ส่วนประกอบ บ้าน ไม้ ส่วนประกอบ หลัก ของ

เรือนไทย ที่ มีความ เป็น เอกลักษณ์ เด่นส่วนตัว นาๆประการตามแต่ละ

ภูมิภาค ของ ประเทศ

ลักษณะและก็ ชนิด ของเรือนไทย

เรือนไทย แต่ละ ภูมิภาค ของเมืองไทย มีลักษณะ ที่ ไม่เหมือนกัน ออกไป ตาม

องค์ประกอบ ทางศิลป์ แล้วก็ วัฒนธรรม ของ แต่ละ ภูมิภาค แม้กระนั้น เรือน ไทย

ทั้งยัง 4 ภาค มีลักษณะ ที่มีความสะดุดตา ด้วยกัน เป็น ส่วนประกอบ หลัก ของ

เรือนไทย หมายถึง เป็น เรือน ไม้ หลังคา ทรง จั่ว ยกพื้น สูง มีห้อง รวม เป็น กรุ๊ป

ตึก ที่มีการ ใช้งาน แตกต่าง มี ชานเรือน โถงเรือน เพื่อ การใช้ผลดี ด้วยกัน พื้น

เรือน มีการ เล่น ระดับ เพื่อ เปิดช่อง ลม ให้ พัดผ่าน ภายใน ตัวบ้าน แต่ละ ภูมิภาคมี

การ จัดประเภท ของ เรือน ที่ แตกต่าง

ข้อดี ของ องค์ประกอบ บ้าน ไม้เรือนไทย

ส่วนประกอบ บ้านช่อง ไทย เป็น สถาปัตยกรรม ที่ มี ความ สะดุดตา เป็น

เอกลักษณ์ ที่สะท้อนความคิด รวมทั้งความเป็นอิสระ ยได้อย่างเห็นได้ชัด อาทิ

เช่นรับออกแบบบ้าน

บ้านเมือง ไทย มี องค์ประกอบ ทั้งปวง เป็น ไม้ ส่วนประกอบ หลัก ของเรือน ไทย

อย่างเช่น เสา ฝา จั่วปั้น ระเบียง ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ทุกส่วนประกอบ

สามารถเชื่อมต่อ ยึดติด กันได้ โดย ไม่จำเป็นต้องใช้ตะปู

องค์ประกอบ บ้าน ไม้ เรือน ไทย ได้รับ การออก แบบ ที่ ถ่ายทอด จากความคิด ให้

เรือนมีความโล่ง เตียนโล่ง ด้วยหลังคาจั่ว

ทรง สูง ที่ ช่วย ระบายความร้อน ฝ่ากั้นห้อง มีการเจาะ ช่อง หน้าต่างมากมาย

เพื่อ เปิดช่อง รับลม ทำให้ตัวบ้าน ไม่ ร้อน จนถึง เหลือเกิน ในช่วงฤดู ร้อน

หลังคาเรือน วางแบบ มา ให้มี ชายคา ที่ ยืนยาว ที่ ช่วย คุ้มครองป้องกัน การ สาด

กระเด็น ของน้ำฝน ในช่วงถดู ฝน หลังคา ที่ แอ่น โค้ง เพรียว ทำให้รับ แรง ปะทะ

กับ ลมแรง ในฤดูหนาวได้

การเพิ่มเติมแต่ง เสริม ขยายพื้นที่เรือน สามารถ ทำเป็น โดย ไม่ กระทบ ส่วน

ประกอบ เรือน เดิม ด้วยแนวทาง เชื่อมต่อ เรือน เดิม และก็ ใหม่ ด้วย การก่อสร้าง

ทางเชื่อม ระหว่างเรือน ที่ เรียก ว่า “ระเบียง” ส่วนประกอบ เรือน แบบนี้ สะท้อน

ถึง สภาพสังคม ของ ครอบครัว ไทย ใน อดีตกาล ที่ ชอบ อยู่ กัน เป็น ครอบครัว

ขยาย ที่ มี กลุ่มของผู้คน มากมาย วัย อยู่ร่วม กัน