โฉ สวนน้ำธรรมชาติ ขนอม

โฉ สวนน้ำธรรมชาติ ขนอม

โฉ สวนน้ำธรรมชาติ ขนอม

โฉ สวนน้ำธรรมชาติ ขนอม อีกหนึ่งที่เที่ยวธรรมชาติ สำหรับ พักผ่อนชายนํ้าตก เล่นน้ำ รวมทั้ง นั่ง แช่เท้า ให้ปลาตอด (Fish Spa) ที่ อำเภอ ขน อม จังหวัด นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ ใกล้กับ

สวนตาสรรค์ สปาปลา มีชื่อ ที่ ขนอม เป็น ที่เที่ยว สำหรับ พัก แบบ สบายๆ

ท่ามกลาง ธรรมชาติ ที่ แสน สงบ โฉ สวนน้ำ ธรรมชาติ เป็น คลอง มี สายธารรวม

ทั้งสารหลั่นน้ำาตก ไหลผ่าน สวนป่า อัน ร่รื่น น้ำตื้น ใสสะอาด แล้วก็ สามารถ เล่น

น้ำได้ มีที่เล่นน้ำหลาย แบบ ทั้งยัง แช่ตั๋ว โหน เชือก กระโจนต้นไม้ ห่วงยาง มี

ที่นั่ง สำหรับ ความระที่กใจ แล้วก็ เพลิดเพลินเจริญใจ กับ ปลา ตอด เท้า มี ให้บริการ

ของกิน เล็กๆ ชนิดต่ำส้ม ลาบ น้ำาตก ไก่ปิ้ง ข้างในสวนน้ำ โฉมี ที่จอดรถ สบาย

ใต้ต้นปาล์ม โดยเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบำรุงรักษาสถานที่คนละ 20 บาท เปิด

ให้บริการ ทกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -17.00 น.