โลกของเรามีน้ำหนักเท่าไร

รู้หรือไม่ว่า โลกของเรามีน้ำหนักเท่าไร ? แม้ว่าเมื่ออยู่ในอวกาศ โลกจะไม่มีน้ำหนัก แต่โลกก็ยังมีมวล เช่นเดียวกับเราที่มีมวลคงที่ไม่ว่าจะอยู่บนดาวเคราะห์ดวงไหน และนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณมวลของโลกได้โดยอาศัยกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตัน

โลกของเรามีน้ำหนักเท่าไร

F คือ แรงดึงดูดระหว่างมวล
G คือ ค่าคงที่ความโน้มถ่วงสากล เท่ากับ 6.67 x 10-11 m3/kg.s2
M คือ มวลของโลก
m คือ มวลวัตถุ
r คือ ระยะระหว่างวัตถุทั้งสอง ซึ่งในที่นี้คือ รัศมีของโลกซึ่งเท่ากับ 6.37 x 106 km

จากกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตันนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์คำนวณมวลของโลกออกมาได้ประมาณ 6 x 1024 กิโลกรัม และจะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ดาวเคราะห์ที่มีขนาด (รัศมี) เท่ากัน แต่มีมวลมากกว่า ก็จะมีแรงดึงดูดให้วัตถุเข้าหาตัวมันได้มากกว่า หรือก็คือ มวลยิ่งมาก แรงดึงดูดยิ่งมาก โดยแรงดึงดูดนี้ก็คือ แรงโน้มถ่วง หรือ Gravitational pull ซึ่งมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุบนดาวเคราะห์นั้น ๆ นั่นเอง

อ่านต่อ