เติมสนั่น! CLASH ROYALE ทำรายได้จากผู้เล่นเกิน 9.5 หมื่นล้านบาท

Clash Royale มียอดการใช้จ่ายเงินจากผู้เล่นผ่านหลัก 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 95,000 หมื่นล้านบาท) แล้ว นับตั้งแต่เปิดบริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2016 จากสถิติของบริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Sensor Tower

เติมสนั่น! CLASH ROYALE ทำรายได้จากผู้เล่นเกิน 9.5 หมื่นล้านบาท

ผู้เล่นที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคือในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งออกเป็น 30.8 เปอร์เซ็นต์ ของยอดทั้งหมด คิดเป็นเงิน 925.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 29,316 ล้านบาท) อันดับ 2 คือ เยอรมนี ที่ 9 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 266.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 8,451 ล้านบาท) ขณะที่ จีน มาเป็นอันดับ 3 ที่ 6.8 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 204 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 6,464 ล้านบาท)

สำหรับยอดดาวน์โหลดเกม 345.4 ล้านครั้ง (73.7 เปอร์เซ็นต์) มาจาก Google Play Store มียอดผู้ใช้จ่ายเงินให้เกม CLASH ROYALE 47.6 เปอร์เซ็นต์ โดยข้อมูลจาก Sensor Tower เผยว่ารายได้จาก Google Play Store ของเกมนี้ เป็นเงินจำนวน 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 44,366 ล้านบาท)

ทางด้าน App Store มียอดดาวน์โหลด 123.3 ล้านครั้ง แต่ทำเงินได้ถึง 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 50,704 ล้านบาท) คิดเป็น 52.4 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด ยอดเฉลี่ยการใช้เงินต่อการดาวน์โหลดของผู้เล่นอยู่ที่ครั้งละ 6.40 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 202 บาท)

อ่านต่อ