Forgotten

Forgotten

Forgotten

Forgotten บอกเล่าเรื่องราวของ จิน ชอกชาย ชายหนุ่ม คน หนึ่งซึ่ง ตื่น ใน

รถยนต์ที่กำลังไปยัง “บ้าน” หลังใหม่ ดูอย่างกับว่าเขา จะสนิท กับ พี่ชาย

มากมาย แกระนั้นความจำที่ผ่านมา เขากลับ จำอะไรมิได้ เลย สักหน่อย เดียว

แถม บ้านข้างหลังนี้ เขากลับรู้สึกรู้จัก อย่างน่แปลกใจ อย่างกับเขาเคย ผูกพัน

กับ บ้าน ข้างหลังนี้มาตรงเวลานั้น แต่ว่าให้คิดยังไงเขาก็คิดไม่ออกอ่านเพิ่มเติม