I Remember รักกันแค่วันเดย์

I Remember รักกันแค่วันเดย์

I Remember รักกันแค่วันเดย์

I Remember รักกันแค่วันเดย์ ชายหนุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่าง ที่ ไม่มีผู้ใด คิดออกเลย เขา หลงเสน่ห์ จ้าวซีม่าน (แองเจล่าเบบี้) สาวสวยแวววาว เสน่ห์แผนกการตลาด แม

กระนั้น ในระหว่าง ทริป เอาท์ท้วงติง ที่ประเทศฟินแลนด์ แรงวซีม่าน ได้ ได้รับ

อุบัติเหตุ ความจำเสื่อมชั่วครั้งชั่วคราวไปหนึ่งวัน นี่ เป็น จังหวะเดียวที่ทำให้หลี่

เฟย ได้สนิทสนมกับคุณ รวมทั้ง ทำให้เขามั่นใจว่าเขาแล้วก็คุณ เป็นคู่รักกัน

ถึงแม้แค่เพียงวันเดียวก็ยังดี อ่านเพิ่มเติม