Ruyi Bridge สะพานแขวน ทรงแปลกตา

Ruyi Bridge สะพานแขวน ทรงแปลกตา

Ruyi Bridge สะพานแขวน ทรงแปลกตา

Ruyi Bridge สะพานแขวน ทรงแปลกตา ข้างใน เขต Shenxianju Scenic Area เมืองจีน ซึ่งเป็นหลัก ที่ ธรรมชาติ ที่ มีความอุดมสมบูรณ์ มหาศาล นั้น เวลานี้ ได้มี แลนด์ มาร์คต ที่ ใหม่ เกิดมาซึ่งก็คือ

สะพานแขวน ข้ามหน้าข้ามตา เขาหิน Ruyi Bridge

ซึ่ง สะพานแขวน ที่ นี้ มีความยาว ถึง 100 เมตร รวมทั้งมีความสูง 140 เมตร

พึ่ง เปิด ให้บริการใน ตอน กันยายน ปี 2020 ก่อนหน้านี้

ความพิเศษ ของ สะพาน ที่ นี้ เป็น การออก แบบวางแบบ ทรงได้อย่างอแง ป ลก

ตาไม่ เสมือน ที่ไหนๆ แน่ๆ โดย ตัว สะพาน จะ มีส่วน เว้า ส่วนโค้ง ที่ ดู แล้ว คล้าย

กับ คลื่น ที่ พริ้วไหว ไป ในอากาศ

ซึ่งตรงนี้ บางครั้งอาจจะ มีชื่อเสียง ว่าเป็น สะพาน ที่ มี ความงดงาม และก็

ประหลาดตา ที่สุด ใน โลก และก็เป็นไปได้ วันนี้ Sanook Travel ได้นำภาพ

งามๆ จาก Ruyi Bridge มา ฝาก ทุกคน กัน ครับผม