The Outpost

The Outpost

The Outpost

The Outpost ภาพยนตร์การรบ เรื่อง ปัจจุบัน ผลิตขึ้นมาจากหนังสือ ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเท

ท่าที่ได้บการสรรเสริญ อย่างมาก เรื่อง”ดิ เอาท์ โพสต์: เรื่องราว ความกล้า ของ

คนอเมริกัน ที่ ผิด ชี้แจง (The Outpost: An Untold Story of American

Valor) มาก่อนแสดงนำโดยสก๊อต อีสต์วด ติดอยู่เลบ แลนดรี โจนส์ แล้วก็อ่านเพิ่มเติม